Utvecklingsenhet kvinnohälsa

Utvecklingsenhet kvinnohälsa ingår i det nationella kunskapsstyrningssystemet och erbjuder stöd för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Organisatoriskt tillhör Utvecklingsenhet kvinnohälsa Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid Koncernkontoret och samordnas av Enheten för kunskapsstyrning.

Uppdraget

Utvecklingsenhet kvinnohälsa arbetar för en god, jämlik och rättvis sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Skåne ur ett livsförloppsperspektiv genom att utveckla och stärka vårdens arbete inom följande områden:

  • Graviditet och eftervård 
  • Antikonception och prekonceptionell hälsa 
  • Sexuell hälsa och STI
  • Cervixcancerprevention 
  • Övrigt förekommande hälso- och sjukdomstillstånd hos den kvinnliga befolkningen

Utvecklingsenheten arbetar regionalt övergripande med kunskapsstöd, fortbildning, kvalitetsregister inom område graviditet och förlossning samt på olika sätt övergripande strategiskt inom område kvinnohälsa.

Team kvinnohälsa

Teamet på Utvecklingsenhet kvinnohälsa består av tre samordningsbarnmorskor, en mödrahälsovårdsöverläkare och en specialistläkare i allmänmedicin.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.