Bastjänstgöring (BT)

Information om bastjänstgöring för läkare.

BT i Region Skåne är en Regional organisation som erbjuder 30 basutbildningstjänster varje år. Tjänstgöringstiden är tidsbegränsad och omfattar ett års heltidsarbete.

Arbetet är fördelat på 3 till 4 placeringar inom psykiatri, akut sjukvård och primärvård på något av våra sjukhus i Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Lund, Ängelholm, Hässleholm och Ystad.

Tjänstgöringen är målstyrd och med separat målbeskrivning, målen ska uppfyllas innan läkaren erhåller intyg för att ansöka om uppnådd baskompetens hos Socialstyrelsen.

Information, uppdrag och tjänster

 • BT-tjänsterna är uppdelade på regionens tre akutsjukhus.

  • Skånes universitetssjukhus (SUS)
  • Helsingborgs lasarett
  • Centralsjukhuset Kristianstad (CSK)

  Vi erbjuder idag 30 regionala BT-tjänster, hälften startar på hösten och hälften på våren med en jämn fördelning mellan sjukhusen. Vissa av placeringarna sker även på sjukhusen i Ängelholm och Hässleholm.

  Tjänstgöringen inleds med 2 veckors gemensam introduktion som bland annat innehåller:

  • A-HLR
  • akutmedicinsk kurs
  • utbildning i journal- och läkemedelssystem
  • patientsäkerhet
  • vårdhygien

  Under tjänstgöringsåret varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är regionala och gemensamma för alla regionens BT-läkare, medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus. Utbildningarna och introduktionen är anpassade för BT-målbeskrivningen.

  Handledare

  Alla BT-läkare har en personlig handledare på samtliga tjänstgöringsavsnitt, samt en huvudansvarig handledare under hela sin BT-tjänstgöring. Bastjänstgöringen i Region Skåne är en tidsbegränsad anställning om 12 månaders heltidsarbete.

  Examinering

  Examinering av BT-läkare sker genom kontinuerliga bedömningar med hjälp av bedömningsinstrument som även används inom övriga specialiseringstjänstgöringen, samt med sammantagna bedömningar vid avslut av varje tjänstgöringsavsnitt. I slutet av BT-året genomförs en slutbedömning där huvudansvarig handledare och en extern bedömare gör en slutbedömning av BT-läkarens kompetens, där även resultat av de kontinuerliga och sammantagna bedömningarna samlas in. Efter avslutad BT ansöker BT-läkaren själv om fortsatt specialisttjänstgöring där hen önskar.

  Mer information om upplägget

 • Socialstyrelsens regelverk, Föreskrifter och allmänna råd omfattar den nya ST-förordningen (ST-2021). Där ingår BT.

  Den som påbörjade sin specialisttjänstgöring (ST) efter den 1 juli 2021 omfattas av de nya reglerna och den nya ST-förordningen. Det kräver BT som en obligatorisk inledande del. Undantaget är läkare som erhåller legitimation efter genomförd allmäntjänstgöring (AT) i Sverige. De kan fortfarande välja att omfattas av det äldre regelverket (ST-2015). Någon bortre gräns för när denna möjlighet upphör finns i dagsläget inte.

  Socialstyrelsens regelverk, Föreskrifter och allmänna råd (pdf)

  Observera att ovanstående gäller för läkare utbildade utomlands inom EU och EES. För läkare utbildade utanför EU och EES gäller särskilda regelverk för att erhålla svensk läkarlegitimation. Läkare utbildade utanför EU och EES som erhåller sin läkarlegitimation genom kunskapsprov och praktisk tjänstgöring, det vill säga utan att göra svensk AT-tjänst, omfattas av reglerna gällande BT och ST-2021.

  Ansökan om legitimation för läkare utbildad utanför EU och EES (socialstyrelsen.se)

  Det finns fortfarande vissa universitet i exempelvis Polen där grundutbildningen inte leder till svensk legitimation. De ska fortfarande göra svensk AT. För de som har läst grundutbildning utanför EU/EES och som genomför KUL-utbildning i Sverige gäller för närvarande att de ska rekommenderas att göra svensk AT. På nationellnivå planerad det att göra om KUL-utbildningen för att anpassa den till att leda fram till en svensk legitimation.

 • I november 2018 antog Sveriges riksdag en större utbildningsreform för läkare. I reformen ingår införandet av en ny grundutbildning för läkare. Den nya grundutbildningen startade höstterminen 2021 och är förlängd till 6 år (12 terminer). Efter utbildningen får studenterna både läkarexamen och läkarlegitimation. Det innebär att allmäntjänstgöringen, AT, på sikt kommer att försvinna.

  Nya ST-förordningen, ST-2021, är anpassad till upplägget av den nya grundutbildningen. I ST-2021 ingår bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) som en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen.

  Syftet med reformen är i grunden en EU-anpassning för att främja den fria rörligheten med ett enhetligt utbildningssystem inom unionen och EES. Förhoppningen är även att korta tiden till färdig specialist genom att motverka bildandet av väntetider på till exempel AT-tjänst och längre tiders underläkarvikariat som ej kan tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöring. Man vill genom bastjänstgöringen även införa en bred och strukturerad introduktion till svensk sjukvård för alla, oavsett var inom EES man har läst sin grundutbildning.

  Därtill är förändringen i utbildningssystemet med grundutbildning, BT och ST även en anpassning av förändrat sjukvårdsbehov.

  Mer information

  • Regional BT-chef: Caroline Mellberg
  • Regional övergripande BT-studierektor: Hannes Lynnér
  • BT samordnare: Angelica Nilsson
  • BT-ansvarig Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus: Hannes Lynnér
  • BT-ansvarig Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus: Björn Gunnarsson
  • BT-ansvarig Region Skåne, Primärvården: Anna Jarslund Broman
  • BT-ansvarig Skånes universitetssjukhus: Line Dalene Skarping
  • BT-ansvarig Region Skåne, Psykiatrin: Gisela Larmark
 • Platsannonser läggs ut varje år, på våren under mars månad och på hösten under september och oktober. BT-tjänsten söks regionalt. Efter urval och intervju kommer tilldelas personen en BT-tjänst på något av sjukhusen, Skånes universitetssjukhus (SUS), Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset Kristianstad (CSK), sjukhuset i Ängelholm eller Hässleholms sjukhus.

  De sökande kan önska vilket sjukhus hen i första hand vill tjänstgöra vid, hänsyn tas till detta i mån av plats.

  Alla annonser publiceras på skane.se.

  Lediga jobb (skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.