Bastjänstgöring (BT)

Information om bastjänstgöring för läkare.

Region Skåne kommer erbjuda 24 regionala basutbildningstjänster årligen. Tjänstgöringstiden är tidsbegränsad och omfattar ett års heltidsarbete, sex månader på akutsjukhus och resterande halvår inom primärvården. Tjänstgöringen är målstyrd med separat målbeskrivning som skall uppfyllas innan den legitimerade läkaren ansöker hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Målbeskrivningen för BT-tjänsten är förhållandevis omfattande och rekommendationen är därför en BT-tjänstgöringstid på 12 månader.

Information, uppdrag och tjänster

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!