Bastjänstgöring (BT)

Information om bastjänstgöring för läkare.

Region Skåne kommer erbjuda 24 regionala basutbildningstjänster årligen. Tjänstgöringstiden är tidsbegränsad och omfattar ett års heltidsarbete, fördelat på 3 till 4 placeringar inom psykiatri, akut sjukvård och primärvård. Fördelningen varierar något mellan våra sjukhus. Tjänstgöringen är målstyrd med separat målbeskrivning som skall uppfyllas innan den legitimerade läkaren ansöker hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Målbeskrivningen för BT-tjänsten är förhållandevis omfattande och rekommendationen är därför en BT-tjänstgöringstid på 12 månader.

Information, uppdrag och tjänster

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.