Bastjänstgöring (BT)

Region Skåne förbereder sig för att kunna erbjuda bastjänstgöring från den 1 juli 2020.

Nya grundutbildningen (GU) beräknas från 2021 förlängas till 6 år och resulterar i att studenten direkt kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) inleds med en fristående första målstyrd introduktionsdel, bastjänstgöring (BT). Tjänstgöringstiden beräknas till cirka ett år, men kan ta längre tid om läkaren behöver genomgå fler tjänstgöringsdagar eller utbildningsaktiviteter för att nå måluppfyllelse.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2020. Eftersom många blivande läkare utbildas med legitimering i andra länder blir resultatet att Region Skåne nu förbereder sig för att kunna erbjuda BT från den 1/7 2020 för denna stora grupp av blivande specialister, parallellt med minst bibehållen AT-volym.
Under FSL 2020 (www.framtidenslakare.se) kommer en nationell BT-dag arrangeras, onsdagen den 2 september, dit alla är välkomna.

Ett nytt BT-uppdrag är framtaget för att skapa en struktur och process inför kommande BT. Två Regionövergripande BT-projektledare (Gisela Larmark och Caroline Mellberg) har ansvar för uppdragets genomförande och rapporterar direkt till ATST-styrgrupp och dess ordförande (Regionöverläkare Ola Björgell) för avstämning och beslut. Uppdraget finns att läsa på: Uppdrag BT i Region Skåne

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter