Bastjänstgöring (BT)

Region Skåne förbereder sig för att kunna erbjuda bastjänstgöring

Nya grundutbildningen (GU) beräknas förlängas till 6 år från 2021 och resulterar i att ansökan om legitimation kan göras hos Socialstyrelsen direkt efter avslutat GU. Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) inleds med en fristående första målstyrd introduktionsdel, bastjänstgöring (BT).

I början av året delgav Socialstyrelsen BT-förordningen som remiss till Region Skåne och övriga regioner i Sverige. Lagändringarna skulle ha trätt i kraft den 1 juli 2020, men på grund av pågående pandemi har regeringen tagit beslut om att skjuta upp lagändringen 1 år, till 1 juli 2021. 

BT beräknas till cirka 1 år. Tiden kan förlängas om läkaren behöver genomgå fler tjänstgöringsdagar och/eller utbildningsaktiviteter för att nå måluppfyllelse. Den fastslagna förordningen samt övergångsregler kommer senare med anledning av det uppskjutna beslutet.

Från juni 2021 planerar Region Skåne för en formell start av BT för en stor grupp av blivande specialister med legitimation från EU/ESS, parallellt med minst bibehållen AT-volym, och därefter ytterligare gradvis utveckling av BT.

Under FSL, hösten 2021, arrangeras en nationell BT-dag, se www.framtidenslakare.se

BT pilot genomförs i Region Skåne med 6 tjänster med start i mars 2021.

Möjlighet att söka BT pilot tjänster finns nu! Se under fliken BT tjänster nedan.

Ny mötesstruktur för ATBTST fr o m 2021-01-01

Information, uppdrag och tjänster

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter