Bastjänstgöring (BT)

Region Skåne förbereder sig för att kunna erbjuda bastjänstgöring från den 1 juli 2020. Start för tjänstgöring planeras till september 2020.

Nya grundutbildningen (GU) beräknas från 2021 förlängas till 6 år och resulterar i att studenten direkt kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) inleds med en fristående första målstyrd introduktionsdel, bastjänstgöring (BT). Tjänstgöringstiden beräknas till cirka ett år, men kan ta längre tid om läkaren behöver genomgå fler tjänstgöringsdagar eller utbildningsaktiviteter för att nå måluppfyllelse.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2020. Eftersom många blivande läkare utbildas med legitimering i andra länder blir resultatet att Region Skåne nu förbereder sig för att kunna erbjuda BT från den 1 juli 2020 för denna stora grupp av blivande specialister, parallellt med minst bibehållen AT-volym.

I januari/februari 2020 kommer Socialstyrelsen att delge
BT-förordningen som remiss till Region Skåne och övriga regioner i Sverige. Under senare delen av våren kommer mer praktisk information om hur BT i Region Skåne ska planeras och genomföras.

Under FSL 2020 arrangeras en nationell BT-dag, onsdagen den 2 september, dit alla är välkomna.

Information, uppdrag och tjänster

Mötesanteckningar och kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter