Grundläggande regler

Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige.

För personer från andra länder gäller särskilda regler:

Vård av personer från andra länder

Asylsökande och papperslösa

Om patientavgiften

Den svenska hälso- och sjukvården bekostas till största delen av region- och kommunalskatter. Den patientavgift, som patienten betalar, täcker endast en liten del av kostnaden.

Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. Mottagningen ska se till att patienten erhåller kvitto på betalda besök. 

Mottagningen ska informera patienten om möjligheten att betala med faktura. Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor, utom i de fall då betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället.

En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden. Om fakturan inte betalas, tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

E-faktura kan användas för att betala avgifter för besök eller vårdtillfällen inom Region Skånes offentligt bedrivna vård (vårdcentral och sjukhus). Patienter som önskar betala via e-faktura kontaktar sin bank för att anmäla detta. 

Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne ska följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter