SOM - Sectra Order Management

SOM (Sectra Order Management) är ett system för att elektroniskt överföra remisser- och svar mellan röntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och dess kunder.

SOM består av ett remiss- och svarssystem med möjlighet att följa en patients remisshistoria. Patientens samtliga remisser och svar finns tillgängliga. SOM kopplar tumnagelbilder till utlåtandet. 

Om du befinner dig utanför Region Skånes nät når du SOM via VDI eller RSVPN.

Dessa länkar använder du för att komma in i systemet:

Beställning och behörighet

Ansökan om behörighet till SOM och uppsägning av användarkonto.

För ansökan om behörighet till SOM, fyll i formulär:

Formulär för uppsägning av ett användarkonto i SOM:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter