SOM - Sectra Order Management

SOM (Sectra Order Management) är ett system för att elektroniskt överföra remisser- och svar mellan röntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och dess kunder.

SOM består av ett remiss- och svarssystem med möjlighet att följa en patients remisshistoria. Patientens samtliga remisser och svar finns tillgängliga. SOM kopplar tumnagelbilder till utlåtandet. 

Om du befinner dig utanför Region Skånes nät når du SOM via RS-Citrix eller RSVPN.

Dessa länkar använder du för att komma in i systemet:

Beställning och behörighet

Ansökan om behörighet till SOM och uppsägning av användarkonto.

För ansökan om behörighet till SOM, fyll i formulär:

Formulär för uppsägning av ett användarkonto i SOM:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.