Utbildningar

Här hittar du tillgängliga utbildningar inom Stöd och behandling (SoB).

Introduktion till stöd och behandling

Målgrupp: behandlare, administratörer (ofta medicinska sekreterare) och chefer som önskar mer kunskap om Stöd- och behandling i samband med att man ska börja erbjuda digitala program för invånare och närstående.

Introduktion till stöd och behandling (larportalen.skane.se)

Tänk på att du måste ha ett RSID och tillhörande "nätverkslösenord" för att komma åt utbildningen. Nätverkslösenordet är det lösenord som du loggar in med på Region Skåne. Detta gäller oavsett om du är en privat eller offentlig vårdgivare.

För administratörer

För närvarande finns det ingen planerad utbildning för behörighetsadministratörer. Du hänvisas tills vidare till utbildningen "Introduktion till stöd och behandling" och manualen för administratörer. Du hittar manualen på sidan Manualer, instruktioner och support.

Manualer, instruktioner och support

Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se om du har önskemål om någon annan utbildning än IKBT.

För dig jobbar inom primärvården och/eller psykiatri och habilitering

Digital Artrosskola

Digital Artrosskola (larportalen.skane.se)

Tänk på att du ska gå utbildningen individuellt. Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se när du har genomfört samtliga delar av utbildningen, så får du tillgång till programmet. Ange din vårdenhet och tillhörande HSA-ID samt ditt eget RSID. 

Internet-KBT

Tänk på att du måste ha ett RSID och tillhörande "nätverkslösenord" för att komma åt utbildningen. Nätverkslösenordet är det lösenord som du loggar in med på Region Skåne. Detta gäller oavsett om du är en privat eller offentlig vårdgivare.

För dig som jobbar inom övrig specialistvård

Det finns för närvarande ingen digital utbildning tillgänglig för dig som jobbar på inom övrig specialistvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.