Utbildningar

Här hittar du tillgängliga utbildningar inom Stöd och behandling (SoB).

Introduktion till stöd och behandling

Målgrupp: behandlare, administratörer och chefer som önskar mer kunskap om Stöd- och behandling i samband med att man ska börja erbjuda digitala program för invånare och närstående.

Introduktion till stöd och behandling (mediaserver.skane.se)

För administratörer och behandlare

Målgrupp: administratörer och behandlare som ska jobba med stöd- och behandlingsplattformen.

För anmälan och genomförande av utbildning:

Stöd och behandling för administratörer och behandlare (larportalen.skane.se)

Tänk på att du måste ha ett RSID och tillhörande "nätverkslösenord" för att komma åt samtliga utbildningar i Lärportalen. Nätverkslösenordet är det lösenord som du loggar in med på Region Skåne. Detta gäller oavsett om du är en privat eller offentlig vårdgivare.

Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se om du har önskemål om utbildning som saknas nedan.

För dig som jobbar inom primärvården och/eller psykiatri och habilitering

Digital Artrosskola

Digital Artrosskola (larportalen.skane.se)

Du ska gå utbildningen individuellt. Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se när du har genomfört samtliga delar av utbildningen, så får du tillgång till programmet. Ange din vårdenhet och tillhörande HSA-ID samt ditt eget RSID. 

Internet-KBT

Lär dig om diabetes typ 2

SoB - Lär dig om diabetes typ 2 (larportalen.skane.se)

Tänk på att du måste ha ett RSID och tillhörande "nätverkslösenord" för att komma åt samtliga utbildningar i Lärportalen. Nätverkslösenordet är det lösenord som du loggar in med på Region Skåne. Detta gäller oavsett om du är en privat eller offentlig vårdgivare.

För dig som jobbar inom övrig specialistvård

Det finns för närvarande ingen digital utbildning tillgänglig för dig som jobbar på inom övrig specialistvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.