Utbud av e-tjänster

Det finns en rad olika e-tjänster, men grundprincipen är att en vårdenhet ska ha ett visst basutbud.

Grundprincipen med ett basutbud är att de tjänster en vårdenhet erbjuder via telefon eller papper ska man som invånare även kunna göra digitalt. Lägsta nivån av e-tjänster är att kunna kontakta en enhet digitalt.

Basutbudet gäller alla vårdenheter och ska införas utifrån relevans och jämlik hälso- och sjukvård. Det kommer att finnas varianter på vad som är ett basutbud på en mottagning, en avdelning eller inom en viss specialitet. Vi strävar efter så få varianter som möjligt.