Identifiering och registrering

Hur kvotflyktingar identifierar sig och hur du registrerar dem.

Identifiering 

Personen identifierar sig genom att visa ett så kallat uppehållstillståndskort (UT-kort). Hen kan visa en kopia på beslutet att hen fått uppehållstillstånd om hen inte har fått sitt uppehållstillståndskort än. I beslutet står det följande: ”Migrationsverket beslutar att bifalla UNHCR:s framställan och bevilja permanent uppehållstillstånd”.  

I Tillämpning patientavgift för kvotflyktingar som väntar på folkbokföring kan du se en bild av UT-kortet och hur ett beslut från Migrationsverket ser ut. 

Tillämpning patientavgift för kvotflyktingar som väntar på folkbokföring (pdf)

Observera att kvotflykting inte räknas som asylsökande och har därför inte något LMA-kort.  

Om hen inte har något UT-kort eller kopia på beslut om uppehållstillstånd 

I de fall en kvotflykting inte kan identifiera sig kan vårdgivaren efterfråga kontaktuppgifter till kvotflyktingens handläggare i aktuell kommun som kan bekräfta att patienten är kvotflykting. Kontakten med vården gällande kvotflyktingar går oftast via handläggare på kommunen och en kvotflykting kommer sällan till vården ”oanmäld”. Ibland följer kommunens personal med kvotflyktingen till vården. 

Du kan inte neka patienten vård även om hen inte kan identifiera sig.

Registrering 

Se sida 3-4 i Tillämpning patientavgift för kvotflyktingar som väntar på folkbokföring. 

Tillämpning patientavgift för kvotflyktingar som väntar på folkbokföring (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.