Patientansvar

Information om PAL-skap för patienter som uppfyller traumalarmskriterier.

Följande gäller för alla patienter som uppfyller traumalarmskriterier:

  • Kirurgen är PAL för traumapatienten under vårdtidens första 24 timmar, oavsett skador eller var patienten vårdas.
  • Efter 24 timmar görs en ny bedömning av kirurgen och patienten kan överlämnas till annan klinik. 
  • Beslutanderätt har kirurgiska kliniken. Eventuella meningsskiljaktigheter får avgöras dagtid med respektive verksamhetschef.

Alla inblandade kliniker är journalansvariga.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter