Patientansvar

Information om PAL-skap för patienter som uppfyller traumalarmskriterier.

Följande gäller för alla patienter som uppfyller traumalarmskriterier:

  • Kirurgen är PAL för traumapatienten under vårdtidens första 24 timmar, oavsett skador eller var patienten vårdas.
  • Efter 24 timmar görs en ny bedömning av kirurgen och patienten kan överlämnas till annan klinik. 
  • Beslutanderätt har kirurgiska kliniken. Eventuella meningsskiljaktigheter får avgöras dagtid med respektive verksamhetschef.

Alla inblandade kliniker är journalansvariga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.