LOV - hälso- och vårdval

Här finns information kring uppdrag enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Under varje hälso- och vårdval finns förfrågningsunderlag, blanketter, riktlinjer och IT-bilagor.

Hälso- och vårdval i Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter