LOV - hälso- och vårdval

Här finns information kring uppdrag enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Under varje hälso- och vårdval finns förfrågningsunderlag, blanketter, riktlinjer och IT-bilagor.

Hälso- och vårdval i Region Skåne

Avslutade vårdval

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.