Forsknings- och utvecklingsrapporter

Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU) publicerar rapporter för att stärka kunskapsutvecklingen, kvalitetssäkra Habilitering och hjälpmedels arbete och öka det professionella lärandet.

I rapporterna redovisas utvärderingar av olika stöd och insatser, forskningsöversikter samt beskrivningar av olika metoder och arbetssätt.

Rapporter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter