Diabetes vid kortisonbehandling

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Diabetes vid kortisonbehandling
Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling    

Terapiråd

Symtomgivande hyperglykemi (vanligen mer än 14 mmol/L) är indikation för behandling. Vid kortvarig kortisonbehandling eller icke-symtomgivande hyperglykemi kan man avvakta med behandling förutsatt att man följer P-glukosnivåerna.

Behandlingsmål

Målsättningen under kortare tid (2-3 veckor) är inte normoglykemi utan en P-glukosnivå på cirka 10–12 mmol/L. Målsättningen under längre tid skiljer sig inte från ordinarie blodsockermålen.

Behandling för vuxna

I första hand rekommenderas NPH-insulin till frukost. Vid mild hyperglykemi kan metformin prövas i första hand, med beaktande av eventuella kontraindikationer. Vid höga blodsockernivåer rekommenderas NPH-insulin antingen till frukost eller i 2-dos.

Starta med 8–10 E och följ P-glukos vid lunch och kvällsmat och höj efter behov. Bibehåll pågående peroral behandling.

Om patienten redan har insulinbehandling krävs vanligen doshöjning, oftast till frukost och/eller lunch. Den insulindos som slutligen krävs är oförutsägbar. Ju högre kortisondos och ju mer insulinresistens patienten har, desto högre insulindos krävs. Nedtrappning av insulindoser måste göras fortlöpande då kortisondosen reduceras.

Allmänt

Kortison i farmakologiska doser påverkar glukosomsättningen genom en ökning av leverns glukosproduktion samt en ökad insulinresistens. Om patienterna har en tillräcklig kvarvarande betacellsfunktion ökar insulininsöndringen så att blodsockernivån förblir väsentligen normal. Om patienten har diabetes eller nedsatt glukostolerans stiger glukosnivån. Blodglukosstegringen börjar vanligtvis ett par timmar efter kortisonintaget och når sin maximala nivå 6–12 timmar efter intag. Under de efterföljande tolv timmarna klingar kortisoneffekten av.

Kontroller av P-glukos

  1. P-glukos och HbA1c bör alltid kontrolleras vid inledning av kortisonbehandling.
  2. P-glukos stiger framför allt på eftermiddagen.

Typ 2-diabetes, uppföljning – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Diabetes

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.