Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.

För dig som arbetar inom offentlig sektor och har behörighets- samt lösenordsfrågor (även nytt), vänligen kontakta respektive enhets/mottagnings PASiS handledare/läggare.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter