Så införs SDV

SDV är ett av Sveriges största digitala projekt. Det är inte bara ett IT-projekt, det handlar om en omställning för hela hälso- och sjukvården. Därför krävs många olika former av förberedelser.

Alla mottagare behöver:

  • Förstå vad SDV är och varför det införs.
  • Hantera förändringar som behöver ske i verksamheten på grund av hur det nya systemet fungerar.
  • Träna innan man börjar använda det nya systemet.

Förberedelser behöver också göras kring uppdaterad IT- och MT-utrustning, och allt som ska hända före, under och efter driftstarten måste planeras noga.

SDV-programmet koordinerar arbetet med att införa SDV , i nära samarbete med de mottagande organisationerna, såväl offentliga som privata. Organisationerna har satt upp egna utrullningsprojekt som ansvarar för införandet i sina verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.