Så införs SDV

Det krävs många olika former av förberedelser för att införa Skånes digitala vårdsystem (SDV) hos offentliga och privata vårdgivare i Skåne.

Alla mottagare behöver:

  • Förstå vad SDV är och varför det införs.
  • Hantera förändringar som behöver ske i verksamheten på grund av hur det nya systemet fungerar.
  • Genomgå utbildning före man börjar använda det nya systemet.

Förberedelser behöver också göras kring uppdaterad IT- och MT-utrustning, och allt som ska hända före, under och efter driftstarten måste planeras noga.

SDV-programmet koordinerar arbetet med att införa det nya patientjournalsystemet, i nära samarbete med de mottagande organisationerna, såväl offentliga som privata. Organisationerna har satt upp egna utrullningsprojekt som ansvarar för införandet i sina verksamheter.

Se utrullningsordning med övergripande tidplan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.