Så införs SDV

I oktober 2021 blir Lasarettet i Ystad den första verksamheten som får Skånes nya digitala vårdsystem, SDV. Utrullningen fortsätter sedan till 2023, då alla användare ska vara inne i systemet.

Vad händer fram till driftstarten i Ystad? Här är några hålltider:

Hösten/vintern 2020

Vi rekryterar medarbetare som ska utbildas till tränare. Tränarna ska hålla i instruktörsledd träning för övriga medarbetare. 

Vi börjar med så kallade "end-to-end-tester" där vi testar SDV som ett helt system, inte bara enskilda delar.

Vi arbetar med att färdigställa systemet, de sista kodleveranserna sker i februari 2021.

November 2020 - april 2021

Under denna period säkrar vi grunden för införandet. Det handlar om till exempel infrastruktur men också arbetet med förändring i verksamheterna, att göra sig förberedd för det nya som kommer.

Våren 2021 ska utbildningsbehoven för alla yrkeskategorier vara satta och utbildningstider börja bokas.

Januari-juni 2021

End-to-end-test 2, 3 och 4

Februari – mars 2021

De sista ändringarna i koden görs.

Juni – augusti 2021

Tränarna som sedan ska utbilda sina kollegor utbildas.

Augusti 2021

Tillhör du de medarbetare som kommer att få det nya systemet först? Då är det nu din träning inför driftstarten i oktober börjar. 

Oktober 2021

SDV införs på Lasarettet i Ystad.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter