Så införs SDV

Det finns ett förslag på en reviderad tidplan för när driftstart av SDV ska ske i de olika verksamheterna. Förslaget ligger till grund när regionstyrelsen i slutet av april väntas ta beslut om SDV:s slutgiltiga plan och driftsättning.

Covid-19 och juridiska frågeställningar som behöver utredas närmare har lett till att arbetet med Skånes digitala vårdsystem, SDV försenats. Därför har programledningen för SDV tagit fram ett förslag på en reviderad tidplan. I den tidigare planen skulle SDV ha börjat införas i oktober 2021, men i det nya förslaget flyttas första driftstart fram till april 2022.

Start i Ystad

Precis som tidigare är Lasarettet i Ystad först ut, men nu i ett pilotinförande tillsammans med utvalda enheter inom psykiatrin och privat/offentlig primärvård i samma verksamhetsområde samt relaterad palliativ vård och avancerad vård i hemmet. Regionservice och Medicinsk service ingår också i pilotinförandet.

Piloten gör det möjligt att ytterligare förbättra systemet innan det införs brett i Region Skåne. Införandet på sjukhusen i Lund, Malmö, Landskrona och Trelleborg planeras därför till senhösten 2022, tillsammans med palliativ vård och avancerad vård i hemmet. Därefter följer sjukhusen i Simrishamn, Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm och Kristianstad, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och Primärvården.

Införandet sker parallellt i den privata och offentliga vården, utifrån geografiska kopplingar. 

Med ett senarelagt införande får SDV-programmet mer tid att färdigställa systemet och verksamheterna får mer tid att förbereda sig inför införandet.

Om pilotinförandet

Piloten omfattar i stort sett all funktionalitet som ska vara inkluderad i driftstarten av den första versionen av systemet. All nödvändig kvalitetssäkring av lösningen och samtliga förberedelser för att kunna genomföra en trygg driftstart ska vara genomförda. De mottagande verksamheter ska ha genomfört sina förberedelser så att de är trygga med att driva sin verksamhet med den nya lösningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!