Så införs SDV

Det krävs många olika former av förberedelser för att införa det nya patientjournalsystemet.

Alla mottagare behöver:

  • Förstå vad SDV är och varför det införs.
  • Hantera förändringar som behöver ske i verksamheten på grund av hur det nya systemet fungerar.
  • Träna innan man börjar använda det nya systemet.

Förberedelser behöver också göras kring uppdaterad IT- och MT-utrustning, och allt som ska hända före, under och efter driftstarten måste planeras noga.

SDV-programmet koordinerar arbetet med att införa det nya patientjournalsystemet , i nära samarbete med de mottagande organisationerna, såväl offentliga som privata. Organisationerna har satt upp egna utrullningsprojekt som ansvarar för införandet i sina verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.