Strategisk plan för psykisk hälsa

Region Skåne har tagit fram en strategisk plan som omfattar de viktigaste områdena för utveckling kring psykisk hälsa.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter