Förskrivarutbildning hjälpmedel

Som förskrivare av hjälpmedel inom områdena Rörelsenedsättning, Kommunikation/kognition, Syn och hörsel ska du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva hjälpmedel. För förskrivare inom övriga områden är detta en rekommendation. Förskrivare som bedömer specialanpassningar ska genomgå digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel.

Socialstyrelsens webbutbildning

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka två timmar och kan med fördel göras i korta avsnitt om 15 minuter. Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas ansökan om ny eller fortsatt förskrivningsbehörighet.

Förskrivare anställda i Region Skåne som ska ha behörighet till WebSesam beställer i E-katalog och e-postar utbildningsintyget till hjalpmedel@skane.se

För privat vårdpersonal som ska ha behörighet till WebSesam görs ansökan av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett och bifoga utbildningsbevis:

Du som är ny förskrivare ska också ta del av riktad information som gäller vid förskrivning av ett särskilt hjälpmedelsområde:


Digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel hittar du i Lärportalen.

Specialanpassning av hjälpmedel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.