Förskrivarutbildning hjälpmedel

Som förskrivare av hjälpmedel inom områdena Rörelsenedsättning, Kommunikation/kognition, Syn och hörsel ska du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva hjälpmedel. För förskrivare inom övriga områden är detta en rekommendation. Förskrivare som bedömer specialanpassningar ska genomgå digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel.

Socialstyrelsens webbutbildning

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka två timmar och kan med fördel göras i korta avsnitt om 15 minuter. Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas med ansökan om ny eller fortsatt förskrivningsbehörighet.

Ditt förskrivareintyg bifogar du i Ritz när du beställer behörighet till Visma Websesam / Websesam.

Du som är ny förskrivare ska också ta del av riktad information som gäller vid förskrivning av ett särskilt hjälpmedelsområde:

Digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel hittar du i Lärportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.