Förskrivarutbildning hjälpmedel

Som förskrivare av hjälpmedel inom områdena Rörelsenedsättning, Kommunikation/kognition, Syn och hörsel ska du ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning innan du får behörighet att förskriva hjälpmedel.

För förskrivare inom övriga områden är detta en rekommendation.

Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen:

Utbildningen tar cirka två timmar och kan med fördel göras i korta avsnitt om 15 minuter. Efter genomförd utbildning får du ett intyg som ska bifogas ansökan om ny eller fortsatt förskrivningsbehörighet.

Förskrivare anställda i Region Skåne som ska ha behörighet till WebSesam beställer i E-katalog och e-postar utbildningsintyget till hjalpmedel.stodochsupport@skane.se
E-katalog 

För privat vårdpersonal som ska ha behörighet till WebSesam görs ansökan av medarbetarens verksamhetschef genom att skicka en ansökningsblankett och bifoga utbildningsbevis:

Du som är ny förskrivare ska också ta del av riktad information som gäller vid förskrivning av ett särskilt hjälpmedelsområde:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.