Läkemedel vid graviditet

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Läkemedel vid graviditet
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Patienter med kronisk medicinering bör vara optimalt behandlade i samband med graviditet för bästa förutsättning för ett gott graviditetsutfall. Omsättningen av läkemedel i kroppen förändras under graviditet vilket kan innebära dosjusteringar.

För vägledning om specifik risk för ett läkemedel under graviditet och amning hänvisas i första hand till Januasinfo. Läkemedel som klassificeras i grupp A och B:1 i FASS anses i princip som riskfria under graviditet.

Janusinfo (janusinfo.se)

Behandling för vuxna

Vid depression eller ångest

Om det finns behov av behandling med SSRI­-preparat är det viktigt att behandlingen fortgår under graviditeten. Paroxetin ska undvikas om möjligt, då det är förknippat med ökad risk för hjärtfel hos barnet.

Vid hypertoni

Vid hypertonibehandling och graviditet ska ACE-­hämmare, angiotensin­ II receptorblockerare och diuretika bytas mot annan behandling. I första hand används labetalol (Trandate) med tillägg av nifedipin (Adalat) vid otillräcklig effekt. Trandate ingår inte i förmånen.

Vid hypotyreos

Det är viktigt att patienter med hypotyreos är välinställda i sin behandling från tidig graviditet eftersom fostrets egen sköldkörtel inte fungerar fullt ut förrän i graviditetsvecka 12–16. Det är därför lämpligt att informera alla med hypotyreos om vikten av behandlingskontroll i samband med graviditetsönskan.

Vid migrän

Vid behandling av migrän under graviditet ges i första hand paracetamol. Läkemedel innehållande acetylsalicylsyra eller NSAID-­preparat bör undvikas. Vid svårare besvär kan sumatriptan ges.

Vid urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion under graviditet kan behandlas med nitrofurantoin (Furadantin med flera) 50 mg x 3 x 5 eller pivmecillinam (Selexid med flera) 200 mg x 3 x 5. Urinodling tas inför behandlingsstart.

Vid vaginal svampinfektion

Vaginal svampinfektion under graviditet behandlas i första hand med lokalt klotrimazol (Canesten).

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.