Tillväxtjournal

Program för att registrera tillväxtdata, såsom längd och vikt. Detta gäller i första hand barn och ungdomar, oavsett om de har problem relaterade till tillväxten eller inte.

Programmet används av alla barnkliniker och BUP via Melior samt barnhabiliteringen via PMO.

Genom att föra in informationen i en tillväxtkurva med referensvärden kan vårdpersonalen upptäcka och följa avvikelser i tillväxten. Tillväxtdata som samlas in över tid för att bilda en tillväxtkurva blir således en viktig informationskälla för diagnos, behandling och uppföljning av barn och ungdomar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter