Tillväxtjournal

Program för att registrera tillväxtdata, såsom längd och vikt. Detta gäller i första hand barn och ungdomar, oavsett om de har problem relaterade till tillväxten eller inte.

Programmet används av alla barnkliniker och BUP via Melior samt barnhabiliteringen via PMO.

Genom att föra in informationen i en tillväxtkurva med referensvärden kan vårdpersonalen upptäcka och följa avvikelser i tillväxten. Tillväxtdata som samlas in över tid för att bilda en tillväxtkurva blir således en viktig informationskälla för diagnos, behandling och uppföljning av barn och ungdomar.

Reservrutiner

Vid planerade/oplanerade stopp i Tillväxtjournal ska all journaldokumentation ske med papper och penna. Efter stoppet ska journaldokumentationen skrivas in i Tillväxtjournalen så snart det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.