Tillväxtjournal

Program för att registrera tillväxtdata, såsom längd och vikt. Detta gäller i första hand barn och ungdomar, oavsett om de har problem relaterade till tillväxten eller inte.

Programmet används av alla barnkliniker och BUP via Melior samt barnhabiliteringen via PMO.

Genom att föra in informationen i en tillväxtkurva med referensvärden kan vårdpersonalen upptäcka och följa avvikelser i tillväxten. Tillväxtdata som samlas in över tid för att bilda en tillväxtkurva blir således en viktig informationskälla för diagnos, behandling och uppföljning av barn och ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!