Erektil dysfunktion

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Erektil dysfunktion
  sildenafil sildenafil

Terapiråd

 • Genomgång av levnadsvanor.
 • Informera om sexualhjälpmedel.
 • Överväg kontakt med sexolog.

Fortsatt rekommendation är generiskt sildenafil på grund av lägst pris (november 2023).

Behandling för vuxna

Det finns sju substanser med denna indikation.

Fosfodiesterashämmare

 • Avanafil (Spedra)
 • Sildenafil (generiskt sildenafil, Viagra)
 • Tadalafil (generiskt tadalafil, Cialis)
 • Vardenafil (generiskt vardenafil, Levitra)

Prostaglandinpreparat

 • Alprostadil (Bondil, Caverject och Vitaros)

Kombinationspreparat

 • Invicorp som innehåller aviptadil och fentolamin.

Samtliga preparat kan ha god effekt. Verkningsmekanismen för Sildenafil/Viagra, Cialis, Levitra och Spedra förutsätter viss kvarvarande innervation av corpora cavernosa.

Marknaden är komplex; vissa generika ligger fortfarande i samma prisklass som originalpreparatet. Olika apoteksföretag kan ha olika priser på samma preparat. Det råder ingen transparens vad det gäller prissättningen.

Vid kontraindikation eller bristande effekt rekommenderas prostaglandinpreparat eller kombinationspreparat (16) (17).

Topikala läkemedel

 • Alprostadil ges lokalt i urethra (Bondil och Vitaros).

Perorala läkemedel

 • Sildenafil/Viagra, tadalafil/Cialis, Levitra och Spedra intas peroralt.
 • Cialis finns även i låg dos för daglig behandling.

Injektionsläkemedel

 • Alprostadil kan ges som intracavernös injektion (Caverject).
 • Invicorp ges intracavernöst.

Kontraindikationer och försiktighet

Fosfodiesterashämmarna (sildenafil/Viagra, tadalafil/Cialis, Levitra och Spedra) interagerar med nitropreparat och kan ge allvarliga blodtrycksfall. Patienter med vissa synnervssjukdomar ska undvika peroral behandling.

Caverject, Bondil och Vitaros har penissmärta som vanlig biverkan. Denna biverkan är mindre vanlig med Invicorp.

Att beakta vid behandling

Det finns flera företag som marknadsför generiska fosfodiesterashämmare. Eftersom fosfodiesterashämmarna inte ingår i förmånssystemet är prissättningen fri. Priset kan variera extremt över tid och mellan olika leverantörer.

Bondil, Caverject, Invicorp och Vitaros är dyrare än de perorala preparaten men ingår i läkemedelsförmånen.

Erektil dysfunktion – AKO Skåne-riktlinje för primärvården 

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.