Om Priva

Informationen i Priva byggs upp kring begreppet avtalspart.

Avtalsparten kan vara en enskild vårdgivare som till exempel är verksam enligt lag om läkarvårds- eller fysioterapiersättning eller som har ett vårdavtal, men kan också utgöras av en juridisk person som har ett vårdavtal med Region Skåne.

En avtalspart kan ha ett eller flera avtal. Bedrivs till exempel läkarvård inom mer än en specialitet/specialitetsgrupp läggs i programmet upp ett avtal för varje specialitet/specialitetsgrupp. Varje avtalspart kan i sin verksamhet engagera en eller flera vårdgivare.

Till exempel redovisas den verksamhet som en vikarie utför för en läkare eller fysioterapeut inom ramen för vikariatsgivarens avtal. Avtalsparter och vårdgivare tilldelas unika identifikationsnummer av Region Skåne.

Efter varje räkningsperiod (månad) ska redovisning lämnas över periodens vårdkontakter. För varje avtal (specialitet/specialitetsgrupp) ska en fil lämnas. Filnamnet ska vara avtalspartens ID, specialitet och räkningsperiod (.txt). Formatet ska vara ANSI.

Filen ska utformas enligt nedanstående postbeskrivning. Som bilagor finns de vanligaste kodförteckningarna som är aktuella samt aktuella patientavgifter i Skåne. Vid behov kan övriga kodförteckningar som kan vara aktuella i ett enskilt fall, till exempel speciella taxekonstruktioner, rekvireras från Region Skåne.

Vid framställning av filen ska följande kontroller göras:

  • personnummer ska vara giltigt
  • datum ska vara giltigt
  • kontroll av koder mot aktuella kodförteckningar ska ske
  • kontroll att samtliga obligatoriska fält har relevanta värden

Efter hand som systemet vidareutvecklas eller ändrade förutsättningar inträffar kan modifieringar komma att ske i filens uppbyggnad.

Med varje fil bifogas en samlingsräkning (faktura). Samlingsräkningen är tills vidare i pappersformat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.