Förskrivning till asylsökande eller papperslösa

Asylsökande eller papperslösa patienter kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när en patient som är asylsökande eller papperslös behöver ett hjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande patient

 • Asylsökande är en person som flytt sitt hemland och begärt skydd (asyl) i Sverige. Personen är asylsökande tills hen har fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol samt migrationsöverdomstol.

  Patienter som är under 18 år har rätt till samma omfattning av hjälpmedel som patient folkbokförd i Skåne.

  Patienter som är över 18 år kan få hjälpmedel vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta. Förskrivaren avgör vilka hjälpmedelsbehov som inte kan vänta.

  Se speciell tillämpning för hörselhjälpmedel

  Vilken skyldighet regionerna har att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande, inklusive hjälpmedel, regleras i Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

  Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl (riksdagen.se)

  Registrering av en patient i de olika Sesamsystemen

  VO Hjälpmedel måste först registrera patienten i systemet för att du som förskrivare ska kunna förskriva hjälpmedlet. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel har gett klartecken och patienten finns registrerad.

  Kontakta förskrivare någon av nedanstående för registrering av patient i något av Sesamsystemen:

  Registrering av asylsökande/ny patient i Sesam LMN

  Skicka in följande uppgifter:

  • patientens personnummer
  • namn
  • gatuadress (inklusive eventuellt c/o- namn), postnummer och postadress
  • telefonnummer
  • eventuell portkod eller om det finns porttelefon
  • namn och telefonnummer/e-post till ansvarig förskrivare för återkoppling att registreringen är gjord.

  Uppgifter tas inte emot via telefon. Du kan faxa dem till 044-19 46 55, skicka dem med krypterad e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se (enbart inom regionen) eller via post till:

  Hjälpmedel Skåne
  Kundservice LMN, plan 5
  Axel Kleimers väg 2
  291 33 Kristianstad

  LMA

  Du ska försäkra dig om att patienten har ett giltigt LMA-kort.

  LMA - kort (migrationsverket.se)

  Endast för medarbetare VO Hjälpmedel

  Hur patient registreras finns beskrivet i instruktion i Sesam 2.

  Istället för personnummer ska patientens födelsedata plus ett fyrsiffrigt reservnummer (bokstavskombination) användas vid registrering. Detta nummer ska patienten ha fått redan i sin första kontakt med vården.

 • Du som förskrivare ska alltid kontakta VO Hjälpmedel när du ska förskriva hjälpmedel till en asylsökande för första gången. Du kan inte registrera dessa förskrivningar i Visma webSesam, WebSesam eller Sesam LMN förrän patienten är registrerad i Sesam.

  Asylsökande patienter betalar samma avgifter för hjälpmedlet som patienter folkbokförda i Skåne gör. Undantag gäller för speciallivsmedel (se rubrik "Avgift, bidrag och rekvisition" under respektive anvisning). Däremot skiljer sig patientavgiften åt för de som är över 20 år.
  Patienter upp till 20 år betalar ingen patientavgift, patienter betalar 25 kronor.

  Patienter som ska betala patientavgift och/eller egenavgift för hjälpmedlet betalar till förskrivarens enhet via Pasis.

  Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

 • Du som är förskrivare måste kontakta VO Hjälpmedel innan du kan förskriva nya hjälpmedel till patienten när hen har fått ett fullständigt personnummer, det vill säga fått ett uppehållstillstånd samt kommunplacering.

  Det är viktigt att inte registrera en förskrivning i WebSesam eller Visma webSesam till en patient som precis har fått sina 4 sista siffror utan att först kontakta VO Hjälpmedel. Migrationsverket betalar för hjälpmedlen fram tills dess att patienten har blivit placerad i en kommun.

  Hjälpmedel till patienter med uppehållstillstånd utan kommunplacering

  Endast för medarbetare VO Hjälpmedel:
  Hur parten redigeras i Sesam 2 finns beskrivet i instruktion i Sesam 2. 

  VO Hjälpmedel Stöd och support
  Telefonnummer: 0770-11 11 00
  E-postadress: hjalpmedel@skane.se

Förskrivning till papperslös patient

 • Med papperslösa personer menas personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Det kan till exempel vara personer som har fått avslag på sin asylansökan, inte avser söka asyl i Sverige eller vars uppehållstillstånd har gått ut. Det behöver inte betyda att personen saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

  Vilken skyldighet landstingen har att erbjuda hälso- och sjukvård till papperslös patient , inklusive hjälpmedel, regleras i Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (riksdagen.se)

  • Patient under 18 år har rätt till samma omfattning av hjälpmedel som patient folkbokförd i Skåne.
  • Patient över 18 år kan få hjälpmedel vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta. Förskrivaren avgör, ibland i samråd med VO Hjälpmedel, vilka hjälpmedelsbehov som inte kan vänta.

  Registrering av patient i Sesam

  För att du som förskrivare ska kunna förskriva ska patienten först registreras i beställningssystemet Sesam, detta görs av VO Hjälpmedel. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.

  För registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  Registrering av asylsökande/ny patient i Sesam LMN

  Kundservice behöver ha in följande uppgifter:

  • patientens personnummer
  • namn
  • gatuadress (inklusive eventuellt c/o- namn), postnummer och postadress
  • telefonnummer
  • eventuell portkod eller om det finns porttelefon
  • namn och telefonnummer/e-post till ansvarig förskrivare för återkoppling att registreringen är gjord.

  Dessa uppgifter tas inte emot via telefon. De kan faxas till 044-19 46 55, skickas med krypterad e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se (enbart inom regionen) eller på post till:

  Hjälpmedel Skåne
  Kundservice LMN, plan 5
  Axel Kleimers väg 2
  291 33 Kristianstad

  Endast för medarbetare VO Hjälpmedel

  Hur patient registreras finns beskrivet i instruktion i Sesam 2.
  Istället för personnummer ska patientens födelsedata plus ett fyrsiffrigt reservnummer (bokstavskombination) användas vid registrering. Detta nummer ska patienten ha fått redan i sin första kontakt med vården.

 • Du som förskrivare ska alltid kontakta VO Hjälpmedel när du ska förskriva hjälpmedel till en papperslös patient. Du kan inte själv registrera dessa förskrivningar i WebSesam eller Visma webSesam.
  Endast för medarbetare VO Hjälpmedel:
  Hur förskrivningen registreras i Sesam 2 finns beskrivet i instruktion i Sesam 2.

  Papperslösa patienter betalar samma avgifter för hjälpmedlet som patienter folkbokförda i Skåne gör, undantag för speciallivsmedel (se rubrik "Avgift, bidrag och rekvisition" under respektive anvisning). Däremot skiljer sig patientavgiften åt.

  Patientavgifter för papperslösa regleras i Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (regeringen.se)

  Patientavgifter för asylsökande och papperslösa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.