Förskrivning till asylsökande- och papperslös patient

Asylsökande- eller papperslös patient kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som är asylsökande eller papperslös behöver ett hjälpmedel inom områdena rörelsenedsättning, kommunikation/kognition, syn- och hörselnedsättning samt vissa andningshjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande patient

Förskrivning till papperslös patient

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.