Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och ordinationer av antibiotika.

Information hämtas från PASiS och Melior. Den presenteras via rapporter som används i lokalt förbättringsarbete. Syftet med detta arbete är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter