Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och ordinationer av antibiotika.

Information hämtas från PASiS och Melior. Den presenteras via rapporter som används i lokalt förbättringsarbete. Syftet med detta arbete är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

För att få åtkomst till infektionsverktyget krävs inloggning med SITHS-kort (RS-kort eller Telia-kort).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.