Manualer och regelverk

Denna information riktar sig till dig som uppdaterar i Skånekatalogen. Skånekatalogen är en del av Region Skånes säkerhetsplattform varifrån organisations- och personuppgifter till många olika system i Region Skåne hämtas. Det är därför viktigt att uppgifterna stämmer överens med verkligheten.

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!