Manualer och regelverk

Denna information riktar sig till dig som uppdaterar i Skånekatalogen. Skånekatalogen är en del av Region Skånes säkerhetsplattform varifrån organisations- och personuppgifter till många olika system i Region Skåne hämtas. Det är därför viktigt att uppgifterna stämmer överens med verkligheten.

Privata vårdgivare kan också utse egna administratörer – så kallade Externa katalogadministratörer. Mer information om katalogadministratörer för privata vårdgivare finns på sidan Ändringar i Skånekatalogen. 

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.