AMC team Södra sjukvårdsregionen

AMC teamet består av olika yrkeskategorier som arbetar med barn och ungdomar med AMC, Arthrogryposis Multiplex Congenita. Teamet har ett nära samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringarna i Södra sjukvårdsregionen.

Arthrogryposis Multiplex Congenita, AMC, definieras som fler än två medfödda ledfelställningar i flera delar av kroppen. Det finns mer än 150 olika AMC typer varav typen Amyoplasi är den vanligaste.

Mer om AMC (socialstyrelsen.se)

Uppdrag

Vid misstanke om AMC hos ett barn eller ungdom i Södra sjukvårdsregionen, kan remiss skickas till Barnneurologsektionen, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Denna sektion ansvarar för att korrekt utredning utförs och ger information om diagnosen.

Vidare ser de till att övriga kollegor i AMC-teamet blir involverade. I teamet ingår förutom barnneurologer, barnortoped, handkirurg, arbetsterapeut från Handkirurgisk klinik, arbetsterapeut och fysioterapeut från Barn- och Ungdomshabiliteringen, samt ortopedingenjör.

Team-mottagningar hålls cirka 2-4 gånger per år, då samtliga yrkeskategorier finns tillgängliga och erbjuder en samlad bedömning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.