Remisser och blanketter

Det är viktigt att du använder laboratoriemedicins remisser och blanketter på rätt sätt.
  • Använd senaste version av remissen (se blankettens sidfot).
  • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. Kopiera inte remisser utan skriv istället ut det antal som du behöver.
  • Skriv ut på vitt papper.
  • Handskrivna remisser ska fyllas i med svart/blå penna.
  • För vissa analyser krävs en remiss per prov, till exempel analyser som utförs av Klinisk mikrobiologi.
  • Använd Webbremiss till Arbets- och miljömedicin.
  • Många remisser kan du skriva ut här på Vårdgivare Skåne medan andra ska beställas via Region Skånes Beställningsportal (OneMed).

Det är viktigt att fylla i remissen rätt, se anvisning för instruktioner. 

Remisser och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.