Beställning av prov/analys

Laboratoriemedicin erbjuder beställning av prov/analys via systemet eLAB RS, via webbremiss samt via pappersremiss. Det är typen av prov/analys som avgör på vilket sätt du ska göra din beställning. För att kunna göra en beställning behöver du ha en kundkod, mer information om det hittar du på denna sida.

eLAB RS – elektroniska beställningar

Nu införs digitala beställningar inom regionen. Logga in i eLAB och gör beställningen som sedan blir ett underlag för provtagaren.

Mer om eLAB RS

Webbremisser

Använd webbremiss till Arbets- och miljömedicin.

Arbets- och miljömedicin Syds (AMM Syd) (webbremiss.amm.skane.se)

Pappersremisser

Många remisser kan skrivas ut här på Vårdgivare Skåne medan andra ska beställas via Region Skånes beställningsportal (OneMed). 

Befintlig kund hos OneMed

För beställning av remiss, skicka ett mejl till OneMed och ange kundnummer, artikelnummer samt det antal remisser som ska beställas.

Epost info.kundservice@onemed.com

Ny kund hos OneMed

För dig som inte har anslutit dig till förrådsleverantören OneMed finns ändå möjlighet att beställa Remissblanketter.

Fyll i Kundansökan (pdf) och skicka den i ett mejl till OneMed. 

Epost info.kundservice@onemed.com

Remisser och blanketter

Vägledning i hur du använder remisser och blanketter korrekt

Det är viktigt att du använder laboratoriemedicins remisser och blanketter på rätt sätt.

  • Använd senaste version av remissen (se blankettens sidfot).
  • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. Kopiera inte remisser utan skriv i stället ut det antal du behöver.
  • Skriv ut på vitt papper.
  • Handskrivna remisser ska fyllas i med svart/blå penna.
  • För vissa analyser krävs en remiss per prov, till exempel analyser som utförs av Klinisk mikrobiologi.

Anvisning (pdf)

Kundkod

Verksamhetens unika kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått kundkod.

Beställ medicinsk service – Kundkoder

Då kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter genom ett formulär. Förväntad leveranstid av etiketter är 2-3 veckor.

Beställ streckkodsetiketter med förtryckt kundkod

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.