RS-Citrix

Syftet med RS-Citrix är att Region Skåne ska kunna leverera åtkomst till interna vårdstödssystem för samarbetsparter vars IT-miljöer inte står under Region Skånes kontroll.

RS-Citrix ger en virtuell klient, (vKlient) med sessionshantering för säker åtkomst till skrivbord och applikationer.

Beställning av behörighet till RS-Citrix

Hälsovalsenheten själv införskaffar användarlicens för de applikationer som kräver det. Detta kommer att behöva verifieras vid beställning av behörigheten till applikationen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.