Ackrediteringar och certifiering

Laboratoriemedicin arbetar för ständigt utvecklad kvalitet och patientsäkerhet via ackreditering och certifiering.

Laboratoriemedicindeltar regelbundet i flera, såväl nationella, internationella och interna kontrollprogram där okända prover analyseras. Verksamheterna granskas av myndigheter och tillsynsorgan som till exempel Swedac, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

I Analysportalen finns information avseende om det är möjligt att få ackrediterat analysresultat för metoden i fråga. I skriftliga laboratoriesvar markeras analysresultat som ackrediterat om så är fallet.

Kontakta labmedicin@skane.se vid eventuella frågor avseende ackreditering, certifiering, metod, mätosäkerhet med mera. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.