Följ upp och avsluta NUR

Du som är NUR-koordinator följer patienten under tiden hen går igenom sin naturunderstödda rehabilitering på landsbygd (NUR). Efteråt ska du se till att patientens vistelse på gården följs upp.

Medan patienten går igenom NUR

Du som är NUR-koordinator ska ha strukturerade uppföljningssamtal med gården minst en gång i veckan. Efter fyra veckor ska du samordna ett MITT-möte. På mötet ska följande vara med:

  • patienten
  • du som är NUR-koordinator
  • du som är behandlande läkare
  • Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren
  • gården som patienten är på

På mötet diskuterar ni den långsiktiga rehabiliteringsplanen och vad som ska hända efter NUR-vistelsen.

Om patienten inte är på gården

Du som är NUR-koordinator meddelar den behandlande läkaren om personalen på gården informerar om att patienten har stor frånvaro. Du som är patientens läkare då göra en ny bedömning.

Efter avslutad NUR

Patientens målformulering som hen och läkaren gjorde innan NUR-vistelsen ska tillbaka till läkaren.

Om patienten inte klarar av hela sin NUR-vistelse

Du som är NUR-koordinator ansvarar för att informera behandlande läkare, handläggare på Försäkringskassan samt Vårdgivarservice om patienten inte klarar av hela sin NUR-vistelse. Vårdgivarservice avslutar patienten i PASiS.

Om patienten har synpunkter eller klagomål

Du kan berätta för patienten att det finns flera olika sätt att lämna synpunkter eller klagomål.

Patienten kan lämna dem till:

  • direkt till gården
  • dig som är NUR-koordinator
  • Patientnämnden eller aktuell myndighet

Du kan hänvisa patienten till 1177.se. Där hittar hen mer information om hur hen kan lämna synpunkter eller klagomål.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.