Rapporter och publikationer

På denna sida finns rapporter och publikationer inom hälso- och sjukvård från Sveriges kommuner och regioner.

Sveriges kommuner och regioner

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Hälso- och sjukvårdsrapporten är en årligen återkommande rapport som avser att beskriva läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av nationellt tillgängliga sjukvårdsdata. Fokus för årets rapport är "ett år med corona".

I första hand är det utvecklingen i riket som presenteras, men med inslag av jämförelser mellan regionerna. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.