LOF - fysioterapi/sjukgymnastik

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,  LOF. 

Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av det den region fysioterapeuten verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.

Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!