Priva

Priva är ett program som används inom Region Skåne för administration av ersättningar till privata vårdgivare. Ersättningen sker enligt LOL/LOF eller vårdavtal.

Programvara

Nya vårdgivare rekommenderas att använda Region Skånes webbaserade system (WebPriva) som ersätter Lokala Priva från 2017. Det finns också andra system på marknaden som kan generera filer kompatibla med Priva.

Det webbaserade systemet är inte något certifierat kassasystem. Skatteverket har listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter på sin webbplats.

Tillgång till frikortsregister

Privata vårdgivare enligt LOL/LOF, som använder program som genererar Privakompatibla filer för redovisning av patientbesök till Region Skåne, har idag möjlighet att få tillgång till Högkostnadsöversikt och Frikortsregister.

För att få denna behörighet behöver användaren ett Mobilt BankId samt en behörighet som beställs på skane.se/vardgivarservice. Ange Högkostnadsöversikt och Frikortsregistrering i meddelanderutan när du beställer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.