Journalmall, registrering, ersättning och samtycke

Instruktioner för dig som är medicinsk sekreterare och jobbar på en barn- och ungdomsmedicinskmottagning.

Journalmall

Den journalmall som stöder Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd, finns både i Melior och PMO. På grund av de olika journalsystemens utformning har journalmallen eller checklistan olika utseenden.

Registrering i Pasis

Registrera besöket i Pasis med KVÅ kod AV 140.

Ersättning för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Region Skåne

Barn- och ungdomsmedicinska ska fakturera Hälso- och sjukvårdsnämnden. Gör det halvårsvis för att hålla nere den interna administrationen. Ersättningen är 5000 kronor per hälsoundersökning.

Samtycke

Samtycke vårdnadshavare för inhämtning av journalkopior (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.