Graviditetsillamående

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Graviditetsillamående
  meklozin Postafen
  prometazin m m Lergigan comp 

Terapiråd

Vanligaste perioden med besvär som kan kräva behandling är graviditetsvecka 6–16, med en topp vecka 8–12.

Behandling för vuxna

Vid lättare besvär rekommenderas i första hand meklozin (Postafen) 25 mg x 2–4.

Vid utebliven effekt eller besvär med sedering kan prometazin + efedrin + koffein (Lergigan comp) x 4 provas. Efedrin och koffein förstärker den antiemetiska effekten.

Doxylamin i kombination med pyridoxin (Xonvea) är registrerad för behandling av graviditetsillamående och -kräkningar hos kvinnor. Behandling påbörjas med 2 tabletter till natten och dosen kan ökas vid behov (max dos 1+1+2). Preparatet ingår inte i läkemedelsförmånen.

Metoklopramid (Primperan) kan användas under graviditet om det är kliniskt nödvändigt i dosering 10 mg x 3, ingen känd riskökning för fostermissbildningar. Är ej lämpligt för långtidsanvändning på grund av risk för neurologiska biverkningar och bör undvikas sent under graviditet.

Vid svåra besvär med illamående, kan även ondansetron användas. En något ökad risk för ansiktsspalter och hjärtfel hos fostret har setts i enstaka studier, men det är osäkert om fynden verkligen beror på behandlingen med ondansetron. Någon generellt ökad risk för fosterskador har inte fastställts och den eventuella risken för fostret med ondansetronbehandling är betydligt mindre än de risker som ostillbara kräkningar utgör.

Allmänt

Cirka 1–2 % av gravida har svårt graviditetsillamående som påverkar vätskebalans och kroppsvikt och även fostertillväxt kan påverkas. Dessa kan behöva slutenvård.

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.