Rapportserien

Allmänläkarkonsult Skåne och Primärvårdens utbildningsenhet publicerar en Rapportserie. Hittills har tillsammans 15 rapporter publicerats inom olika områden. Avsikten med rapporterna är att medverka till förbättringsarbeten inom framför allt Hälsovalet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.