Rapportserien

Allmänläkarkonsult Skåne och Primärvårdens utbildningsenhet publicerar en Rapportserie. Hittills har tillsammans elva rapporter publicerats inom olika områden. Avsikten med rapporterna är att medverka till förbättringsarbeten inom framför allt Hälsovalet.

Nedan listas AKO Skånes rapporter. De kan antingen laddas ner härifrån eller beställas via e-post till ako@skane.se. Under rubriken relaterat finns även Primärvårdens utbildningsenhets rapporter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!