WebPriva

WebPriva har koppling mot befolkningsregistret samt till Region Skånes register för frikort och högkostnadskort.

Månadsredovisning från WebPriva skickas online varje månad.

Numera måste man registrera arbetad tid innan man kan hämta ut sin samlingsräkning i WebPriva, se WebPriva manualen från sida 19.

Registrera och skicka samlingsräkning

Som inloggad privat vårdgivare kan du registrera dina vårdkontakter via webben och skicka in digitalt till oss. Samlingsräkningen behöver dock skrivas ut, undertecknas och skickas till:

Region Skåne
Regionservice
Gemensam servicefunktion Vårdgivarservice 
Att: Priva
Medicon Village
223 81 Lund

Problem med behörighet eller inloggning

Kontakta Vårdgivarservice på telefonnummer 040-623 90 00, eller via Vårdgivarservices kontaktformulär.

Om du har problem att logga in med ditt Bankid, kontakta då din bank för hjälp.

Interaktiv manual WebPriva

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.