WebPriva

WebPriva har koppling mot befolkningsregistret samt till Region Skånes register för frikort och högkostnadskort.

Månadsredovisning från WebPriva skickas online varje månad.

Registrera och skicka samlingsräkning

Som inloggad privat vårdgivare kan du registrera dina vårdkontakter via webben och skicka in digitalt till oss. Samlingsräkningen behöver dock skrivas ut, undertecknas och skickas till:

Regionservice GSF/Köpt vård
Medicon Village
221 85 Lund

Problem med behörighet eller inloggning

Kontakta Vårdgivarservice på telefonnummer 040-623 90 00, eller via Vårdgivarservice.  

Om du har problem att logga in med ditt Bankid, kontakta då din bank för hjälp.

Interaktiv manual WebPriva

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter