Test av Skånes digitala vårdsystem

Innan Skånes digitala vårdsystem, SDV införs måste systemet testas. Med hjälp av testfall analyserar vi de olika delarna av det levererade systemet och de konfigurationer som Region Skåne gjort tillsammans med leverantören och jämför detta med de krav på funktion som tagits fram.

Syftet med testerna är att se om allt fungerar och upptäcka eventuella defekter som behöver åtgärdas. Testerna ger också insikt i hur användarupplevelsen är och hur färdiga de olika delarna av systemet är. SDV är ett stort system och det innebär en mängd olika variationer på lösningar som ska fungera i olika sammanhang och därför måste alla dessa täckas in.

Styrs av strategi och plan

Vilka tester som ska göras, varför de ska göras och i vilken ordning styrs av en teststrategi. Testarbetet genomförs sedan i enlighet med en framtagen testplan som preciserar vem som skriver testfall, när och hur de ska exekveras och följas upp. Testplanen måste också kontinuerligt anpassas efter när de olika delarna i systemet blir klara för test.

Test täcker allt från till exempel användarmiljöer, medicinteknik och integrationer till konfigurationer och ny funktionalitet. Detta ger en bra överblick över vilka kvalitetsförbättringar och åtgärder som behöver göras.

Organisation för test

Ett femtiotal personer arbetar i SDV-programmets testorganisation som experter på att skriva testfall, prioritera vad som ska testas, följa upp och hjälpa till att förklara problem som identifierats så att de kan åtgärdas.

De genomför därefter tester själva eller hjälper organisationens alla kliniska experter att genomföra de tester som kräver klinisk kompetens. När systemet sedan driftsätts har förvaltningarna testexperter och kliniska experter som kommer fortsätta testningen för kommande leveranser och konfigureringar.

Olika typer av test

Den största testverksamheten är systemtest. Systemtest kopplar samman test av applikationer med test av teknik för att se till att dessa bitar fungerar både separat och tillsammans. Kliniska experter och testexperter planerar testfall och genomför test för att se så de ändringar som gjorts i systemet fungerar. Syftet med systemtest är att hitta defekter, att säkerställa att vi byggt systemet så bra som möjligt och att vi kan rulla ut systemet med så lite påverkan på verksamheten som möjligt.

Systemtestfasen pågår tills sista konfigureringen är gjord och alla defekter är åtgärdade. Under projektets gång kommer det även att utföras acceptanstest, här handlar det om att med hjälp av verksamhetsflöden se så det går att bedriva vård i de olika delarna av systemet.

Syftet är att se till att vi byggt rätt system, det vill säga ett system som fungerar att använda på det sätt och i det sammanhang som verksamheten behöver. Vi säkerställer att vårdmedarbetarna få det stöd från verktyget som de behöver för att ge bästa möjliga vård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.