Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Barn

För barn gäller samma arbetsordning och handlingsplan enligt ABCDE som för vuxna. Det initiala omhändertagandet innebär att man söker och åtgärdar de mest livshotande problemen först.

Barntrauma är nästan uteslutande ett resultat av trubbigt våld, framförallt efter trafikolyckor och fall, men även efter barnmisshandel. Exakt diagnos är ofta ointressant i akutskedet. Re-evaluera ofta. 

Det finns vissa anatomiska skillnader som har betydelse vid omhändertagandet av skadade barn.

  • Multitrauma bör oftare misstänkas eftersom barn har kortare avstånd mellan inre organ och tar emot större energiöverföring per kroppsenhet.
  • Barn är mjuka - skelettet innehåller tillväxtzoner och är inte lika förkalkat som hos vuxna – vilket har betydelse vid trauma mot torax och ryggrad.
  • Diafragma står mer horisontellt och lever/mjälte skyddas till mindre utsträckning utav revbensbågar.
  • Barns bäcken är grundare och blåsan är mer oskyddad.
  • Huvudet är proportionerligt större.

Det finns även fysiologiska skillnader av betydelse vid omhändertagande av skadade barn. Barn har en uttalad förmåga att via vasokonstriktion och takykardi upprätthålla normalt blodtryck även vid betydande blodförlust, vilket gör diagnostiken av chock till en utmaning. 

Läkemedel ordineras per kg. Barn har en förhållandevis större kroppsyta och det är extra viktigt med filtar och varma vätskor för att undvika nedkylning.

Normalvärden avseende hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, och urinproduktion varierar beroende på barnets ålder.

Vikt kan beräknas genom formeln 2 x (ålder+4). Storlek på tuber, KAD, drän, och V-sond varierar med åldern, därför ska en vagn med storleks-standardiserad utrustning, enligt exempelvis Broselow, finnas på akutrummet.

Rekommendationer

Lokala anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.