Läkemedelsbiverkningar

Du ska rapportera alla biverkningar till Läkemedelsverket. Det räcker att det finns en misstanke om samband räcker för att rapportera. Biverkan behöver inte vara utredd eller bekräftad.

Du rapporterar läkemedelsbiverkningar via Läkemedelsverkets webbplats. Du kan antingen rapportera elektroniskt eller genom att fylla i en pappersblankett.

Läkemedelsverkets e-tjänst och pappersblankett (lakemedelsverket.se)

Du hittar även en direktlänk till rapportering i Melior under länkar och i PMO under blanketter.

Rapportera alla biverkningar

Du ska rapportera alla biverkningar. Det är särskilt viktigt att du rapporterar allvarliga biverkningar och biverkningar av läkemedel under utökad övervakning. Dessa är markerade med ▼ i Fass, Pascal, PMO och Melior. Det räcker att det finns en misstanke om samband för att du ska rapportera. Biverkan behöver inte vara utredd eller bekräftad.

Läkemedelsbiverkningar – Läkemedelsboken (lakemedelsboken.se)

Patientuppgifter och sekretess

Du behöver inte avidentifieras rapporten för att skydda patienten eller informera patienten om den. Uppgifterna behandlas med full sekretess av Läkemedelsverket.

Utbildningar

Därför är det viktigt att rapportera biverkningar

Rapporter om biverkningar från sjukvården är idag den effektivaste metoden för att hitta signaler om nya biverkningar och lära oss mer om läkemedel i användning.

Biverkningsrapportering kan leda till direkta åtgärder som: 

  • Förändrad nytta/riskbedömning, med ev indragning av läkemedel.
  • Uppdaterad produktinformation med tex begränsning av användningsområde.
  • Kompletterande information till hälso- och sjukvården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.