Hjärnskadekoordinatorer

Hjärnskadekoordinatorerna är oberoende resurspersoner till vuxna med förvärvade hjärnskador i Skåne. Vi har också en rådgivande funktion för personal inom vård, omsorg, stöd och service i kommuner och landsting.

Du som kommer i kontakt med personer med hjärnskada i ditt arbete är välkommen att kontakta oss, om du har frågor kring rehabilitering, boende, sysselsättning, rättigheter, med mera.

Hjärnskadekoordinatorer i Region Skåne – uppbyggnad, erfarenheter och framtidsperspektiv (pdf)

Samverkan

Hjärnskadekoordinatorerna samverkar med Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Om Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus (vard.skane.se)

Vi ingår även i ett nationellt nätverk för hjärnskadekoordinatorer.

Hjärnskadekoordinatorer/vägledare i Sverige (ds.se)

Är du klient eller anhörig?

Om du själv eller en närstående har en hjärnskada, hittar du information om hjärnskadekoordinatorerna på Skånes universitetssjukhus webbplats.

Hjärnskadekoordinatorer (vard.skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.