Drop-In

Drop-in-verksamhet för självträning på Practicum i Lund

På Practicum i Lund finns en drop-in-verksamhet som ger möjlighet till självträning.
Verksamheten är förlagd i två lokaler, en stor och en mindre, på Barngatan 2 plan 5.

Träning i drop-in-lokalerna är tänkt som repetition av de moment som studenter redan gått igenom och blivit visade av lärare. För övrig vårdpersonal blir det en repetition och träning i de moment som deras arbetsplats kräver.
I rummet finns vägghängda datorer med instruktionsfilmer på olika övningar. Filmerna kan användas som stöd i repetitionen.

Lokalerna är öppna vardagar kl 8-16.30. Varje fredag förmiddag kl 8-12 är stora lokalen bemannad med en klinisk lärare (sjuksköterska).

Tillgång till verksamheten kräver access på SITHS-kort.
Läkar- och sjuksköterskestudenter får behörighet via sina kursadministratörer och behörighet för övrig vårdpersonal fås efter kontakt med enhetschef på Practicum.

Vi förväntar oss att alla hanterar utrustningen varsamt och ställer i ordning efter sig. Det är inte tillåtet med mat och dryck i lokalerna.

Välkommen och lycka till med träningen!

Följande övningar finns i stora lokalen:

Hjärt- och lungräddning med AED
Urinkateter (KAD)
NEWS
Vitalparametrar
Luftvägshantering
Ventrikelsond
Venpunktion och provtagning
Perifer venkateter
Koppling av infusion
Subkutana och intramuskulära injektioner

Följande övningar finns i lilla lokalen:
 
Suturering
Laparoskopisimulator
Artärpunktion
Lumbalpunktion
Knäpunktion

Separat rum med kodlås

Bukattrapp för palpation
Hjärt- och lungljudssimulator
Suturering
Neurologstatus
Bröstattrapp för palpation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.