Drop-In

Drop-in-verksamhet för självträning på Practicum i Lund

På Practicum i Lund finns en drop-in-verksamhet som ger möjlighet till självträning.
Verksamheten är förlagd i två lokaler, en stor och en mindre, på Barngatan 2 plan 5.

Träning i drop-in-lokalerna är tänkt som repetition av de moment som studenter redan gått igenom och blivit visade av lärare. För övrig vårdpersonal blir det en repetition och träning i de moment som deras arbetsplats kräver.
I rummet finns vägghängda datorer med instruktionsfilmer på olika övningar. Filmerna kan användas som stöd i repetitionen.

Lokalerna är öppna vardagar kl 8-16.30. Varje fredag förmiddag kl 8-12 är stora lokalen bemannad med en klinisk lärare (sjuksköterska).

Tillgång till verksamheten kräver access på SITHS-kort.
Läkar- och sjuksköterskestudenter får behörighet via sina kursadministratörer och behörighet för övrig vårdpersonal fås efter kontakt med enhetschef på Practicum.

Vi förväntar oss att alla hanterar utrustningen varsamt och ställer i ordning efter sig. Det är inte tillåtet med mat och dryck i lokalerna.

Välkommen och lycka till med träningen!

Följande övningar finns i stora lokalen:

Hjärt- och lungräddning med AED
Urinkateter (KAD)
NEWS
Vitalparametrar
Luftvägshantering
Ventrikelsond
Venpunktion och provtagning
Perifer venkateter
Koppling av infusion
Subkutana och intramuskulära injektioner

Följande övningar finns i lilla lokalen:
 
Suturering
Laparoskopisimulator
Artärpunktion
Lumbalpunktion
Knäpunktion

Separat rum med kodlås

Bukattrapp för palpation
Hjärt- och lungljudssimulator
Suturering
Neurologstatus
Bröstattrapp för palpation

Drop in Träning Laparaskopisimulator

Nu finns det drop in verksamhet med möjlighet för dig som ST läkare att egenträna i laparaskopisimulator på Practicum i Lund. Laparaskopisimulatorn finns i drop in rummmet på plan 5 i Alwall huset, Practicum, Lund. Tillgång till rummet kräver behörighet på eget SITHS kort. Efter att du har fått behörighet, har du tillgång till rummet dygnet runt, alla dagar i veckan. För att få behörighet krävs att Du bokar tid med medicinsk tekniker på Practicum för genomgång av handhavandet av simulatorn därefter får du behörighet till drop in rummet på ditt SITHS kort.

Några veckor per termin kommer simulatorn att användas i andra kurser vilket medför att dessa veckor finns det inte möjlighet för drop in träning.

Dessa veckor är:

[2023]

v6 -- 6-7-8-9-10/2
v17 -- 24-25-26-27-28/4
v45 -- 7-8-9-10-11/11
v47 -- 20-21-22-23-24/11

För bokning av genomgång av laparskopi simulator samt behörighet på SITHS kort kontakta tekniker Daniel.TorresRodriguez@skane.se

Välkommen och lyckat till med Din träning!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.