Hjälpmedelsanvisningar - diabetes

Här hittar du anvisningar för diabeteshjälpmedel (insulin- och patchpump, CGM och FGM) som du som förskrivare är skyldig att följa.

Uppdaterade anvisningar

Talande hjälpmedel för mätning av blodsocker förskrivs numera av diabetessjuksköterska. 

04 24 12 - Blodanalysmaterial

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna diabeteshjälpmedel till patienter i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.

  Förskrivarutbildning hjälpmedel

  Mer om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

  Ansvarsfördelning (hjalpmedelsguiden.skane.se)

04 - Hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.