Förberedelser innan ni börjar använda Taligenkänning

En verksamhet som vill börja använda Taligenkänning ska kontakta den  verksamhetsansvarige på sin förvaltning.

En riskbedömning av arbetsmiljön ska göras innan Taligenkänning börjar användas i verksamheten. Detta enligt Region Skånes riktlinjer för riskbedömning avseende arbetsmiljö, arbetsmiljölagen.

Införande på enhetsnivå ska vara samverkad enligt Region Skånes samverkansavtal. Vid eventuella frågor kontakta din HR-avdelning.

Se över rutiner och utbildningsbehov i Melior och PMO gällande:

  • Hur du skapar en vårdkontakt.
  • Hur du skapar en anteckning i journalsystemet.
  • Gå igenom rutiner, identifiera vem som gör vad vid till exempel registrering av diagnoskoder, bokningar, återbesök och beställningar.

Presentation om Taligenkänning (pdf)

Kontakt vid frågor om Taligenkänning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.