Förberedelser innan ni börjar använda Taligenkänning

Verksamhet som vill starta med Taligenkänning ska kontakta sin Verksamhetsansvarig på sin respektive förvaltning, se nedan.

Riskbedömning avseende arbetsmiljön ska genomföras vid införandet (detta ska ske innan start av Taligenkänning, se Region Skånes riktlinjer för riskbedömning avseende arbetsmiljö, arbetsmiljölagen).

Införande på enhetsnivå ska vara samverkad enligt Region Skånes samverkansavtal. Vid eventuella frågor kontakta din HR-avdelning.

Se över rutiner och utbildningsbehov i Melior och PMO gällande:

  • Hur du skapar en vårdkontakt.
  • Hur du skapar en anteckning i journalsystemet.
  • Gå igenom rutiner, identifiera vem som gör vad vid till exempel registrering av diagnoskoder, bokningar, återbesök och beställningar.

 

Kontakt vid frågor om taligenkänning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!