Mykoser

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Intertriginös dermatit
  hydrokortison + mikonazol Cortimyk/Daktacort
  ekonazol + triamcinolon Pevisone
Pityriasis versicolor
  ketokonazol Ketokonazol schampo
Trådsvampsinfektion
  terbinafin Terbinafin/Lamisil

Terapiråd

Bedöm inflammatoriskt inslag vid behandling.

Behandling för vuxna och barn

Vid begränsad svampinfektion i huden räcker ofta lokalbehandling med enbart antimykotika (1,2). Vid bekräftad utbredd trådsvampinfektion eller vid engagemang av kraftigt hårbeväxta områden ska peroral svampbehandling ges (3,4). Om peroral behandling krävs rekommenderas terbinafin vid växt av Trichophytonarter. Vid tinea capitis ska remiss till hudläkare skickas.

Indikationen för behandling av nagelmykos är relativ, som regel starkare för fingernagelangrepp än för tånagelangrepp. Om indikation för behandling föreligger används i första hand peroral behandling. Chansen att lyckas med lokalbehandling av även enbart lindrigt till måttligt angripna naglar är så låg (≤ 35 %) att topikal behandling inte generellt kan rekommenderas (6).

Ketokonazolinnehållande schampo är gängse behandling av pityriasis versicolor i flera europeiska länder men är ej registrerat på denna indikation i Sverige.

Vid candidavulvovaginit hänvisas till kapitel gynekologi.

Att beakta vid behandling

Om svampinfektioner felaktigt behandlas med kortisonpreparat kan resultatet bli tinea incognito med dämpad inflammation och spridning som följd. Detta kan vara ett svårdiagnostiserat tillstånd.

Resistens mot terbinafin förekommer och vid bristande behandlingseffekt bör remiss till hudläkare skickas.

Allmänt

Svamparter som kan vara patogena för människa är jästsvampar och trådsvampar.

Jästsvampar

Jästsvamparna omfattar olika arter av Candida och Malassezia.

Diabetes, immunosuppression, antibiotikaanvändning, hudocklusion (till exempel under blöjor och medicinska förband) ökar risken för candidainfektion. Vanliga lokalisationer för candidainfektion är intertriginösa ytor. Genital candidiasis hos framför allt kvinnor är relativt vanlig. Oral candidiasis förekommer hos spädbarn. Munvinkelragader orsakade av Candida ses hos äldre.

Malassezia ger upphov till pityriasis versicolor, oftast lokaliserad till bålen.

Trådsvampar

Trådsvampar angriper hud, hår och naglar och den infektion som då uppkommer benämns tinea.

Zoofila stammar med djur som normal värd ger ofta kraftigt inflammatoriska reaktioner, så kallad ringorm. Vid kraftig inflammation och abcessbildning krävs snabb peroral behandling, alltid efter odling, för att undvika ärrbildning. Hårbotten hos barn är speciellt drabbad. Remiss till hudläkare rekommenderas i samtliga fall då hårbotten är infekterad.

Antropofila stammar smittar från människa till människa och brukar ge en mer beskedlig inflammation. Vanliga lokalisationer är i laterala tåinterstitiet, naglar, ljumskar, händer och bål.

Diagnostik

Diagnostiken grundar sig på den kliniska bilden, direktmikroskopisk undersökning, odling och PCR. Adekvat diagnostik är viktig för att undvika såväl över­ som underbehandling.

Nagelmykos kan ej säkert diagnosticeras på klinisk bild utan kräver odling och/eller PCR för verifikation. Fynd av jästsvamp eller mögelsvamparter vid odling saknar vanligen klinisk relevans, utan avgörande för diagnosen nagelmykos är påvisande av dermatofyter, oftast T. rubrum.

Om den kliniska bilden inte är helt övertygande bör odling och/eller PCR tas innan behandling sätts in. Odling och/eller PCR ska alltid föregå peroral behandling.

  1. Panthagani AP, Tidman MJ. Diagnosis directs treatment in fungal infections of the skin Practitioner 2015;259:25-29.
  2. El-Gohary M, van Zuuren E, Fedorowicz Z, Burgess H, Doney L ET AL. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD009992.
  3. Chen X, Jiang X, Yang M, González U, Lind X. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children. Cochrane Database Syst 2016;12:5:CD004685.
  4. Kreijkamp-Kaspers S, Hawke K, Guo L, Kerin G, Bell-Syer S. Oral antifungal medication for toenail onychomycosis. Cochrande Database Syst Rev 2017;7:CD010031.
  5. Lines A, Vardi-Flynn I, Searle C. Recurrent vulvovaginal candidiasis. BMJ 2020;369:m1995.
  6. Lipner S, Scher R. Onychomycosis: Treatment and prevention of recurrence. J Am Acad Dermatol;80:853-867.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.