Centrum för molekylär diagnostik (CMD)

Centrum för molekylär diagnostik (CMD) erbjuder hälso- och sjukvården nya diagnostikmetoder, baserade på den så kallade NGS-teknologin, som möjliggör kraftfull och snabb analys av arvsmassa.

NGS, eller Nya Generationens Sekvenseringsteknik, är en teknik som innebär att vi kan identifiera genmutationer som påverkar många olika sjukdomstillstånd som till exempel ärftliga sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar.

Tekniken kan ge svar på hur effektiv en behandling är och därmed möjliggöra en skräddarsydd, individuellt anpassad behandling.

Antalet användningsområden för NGS växer snabbt. CMD kan svara upp mot behovet att samla olika typer av apparatur inom NGS-området för att kunna följa med i den mycket snabba tekniska utvecklingen och som passar en rad olika analysbehov.

CMD blir även ett nationellt kunskapscentrum för klinisk diagnostik, forskning och utveckling inom NGS-området. Genom att samla verksamheten under ett tak blir CMD en attraktiv samarbetspartner för sjukvården, universitetet och LifeScience-industrin.

Satsningen innebär också att tiden från idé till klinisk tillämpning för patienter kan kortas betydligt.

Centrum för molekylär diagnostik ingår i Laboratoriemedicin inom förvaltningen Medicinsk service, som en del av Region Skåne. CMD bedrivs i nära samarbete med Lunds universitet och kommer att samverka nära med en motsvarande NGS-enhet som är under uppbyggnad vid Medicinska Fakulteten och med liknande plattformar inom SciLifeLab i Stockholm.

Genanalyser

Med hjälp av ny utrustning sker allt kraftfullare genanalyser inom Region Skånes Medicinsk service. Analyserna har avgörande betydelse för att behandla exempelvis lungcancer, tjocktarmscancer och hudcancer. Det finns en film om hur genanalyser kan leda till skräddarsydd behandling för cancerpatienter.

 • NGS-baserad analys vid lungcancer utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • NGS-baserad analys vid malignt melanom utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin här på Vårdgivare Skåne.

 • NGS-baserad analys vid kolorektal cancer utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • NGS-baserad analys vid gastrointestinal stromacellstumör (GIST) utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • Ledning

  • Gunilla Bodelsson, verksamhetschef
  • Markus Heidenblad, enhetschef
  • Thoas Fioretos, tf. områdeschef
  • Lisbeth Cederwall

   Tf förvaltningschef Labmedicin,  sammankallande

    

   Klinisk genetik och Biobank

   Gunilla Bodelsson

   Klinisk genetik och patologi och  molekylär diagnostik

    

   Klinisk farmakologi och kemi

    

   Klinisk mikrobiologi

    

   Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

   Thoas Fioretos

   Klinisk genetik och Biobank

   Markus Heidenblad

   Centrum för molekylär diagnostik (CMD), adjungerad

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.