Centrum för molekylär diagnostik (CMD)

Centrum för molekylär diagnostik (CMD) erbjuder hälso- och sjukvården nya diagnostikmetoder, baserade på den så kallade NGS-teknologin, som möjliggör kraftfull och snabb analys av arvsmassa.

NGS, eller Nya Generationens Sekvenseringsteknik, är en teknik som innebär att vi kan identifiera genmutationer som påverkar många olika sjukdomstillstånd som till exempel ärftliga sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar. Tekniken kan ge svar på hur effektiv en behandling är och därmed möjliggöra en skräddarsydd, individuellt anpassad behandling.

Antalet användningsområden för NGS växer snabbt. CMD kan svara upp mot behovet att samla olika typer av apparatur inom NGS-området för att kunna följa med i den mycket snabba tekniska utvecklingen och som passar en rad olika analysbehov.

CMD blir även ett nationellt kunskapscentrum för klinisk diagnostik, forskning och utveckling inom NGS-området. Genom att samla verksamheten under ett tak blir CMD en attraktiv samarbetspartner för sjukvården, universitetet och LifeScience-industrin. Satsningen innebär också att tiden från idé till klinisk tillämpning för patienter kan kortas betydligt.

Centrum för molekylär diagnostik ingår i förvaltningen Medicinsk service, Division Labmedicin, som en del av Region Skåne. CMD bedrivs i nära samarbete med Lunds universitet och kommer att samverka nära med en motsvarande NGS-enhet som är under uppbyggnad vid Medicinska Fakulteten och med liknande plattformar inom SciLifeLab i Stockholm.

 • Lungcancer

  NGS-baserad analys vid lungcancer utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • Malignt melanom

  NGS-baserad analys vid malignt melanom utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin här på Vårdgivare Skåne.

 • Kolorektal cancer

  NGS-baserad analys vid kolorektal cancer utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)

  NGS-baserad analys vid gastrointestinal stromacellstumör (GIST) utförs inom CMD. Analysen finns att hitta under Laboratoriemedicin på Vårdgivare Skåne.

 • Organisation och arbetsgrupper

  Ledning

  Gunilla Bodelsson, verksamhetschef
  Markus Heidenblad, enhetschef
  Thoas Fioretos, tf. områdeschef

  • Styrgrupp

   Lisbeth Cederwall

   Divisionschef Labmedicin,  sammankallande

   Maria Soller

   Klinisk genetik och Biobank

   Gunilla Bodelsson

   Klinisk patologi

   Michael Wilstermann

   Klinisk kemi

   Liv Severinsson

   Klinisk mikrobiologi

   Lena Ek

   Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

   Thoas Fioretos

   Klinisk genetik och Biobank

   Markus Heidenblad

   Centrum för molekylär diagnostik (CMD), adjungerad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter