Vårdhygien

Vårdhygien Skåne arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården. Här hittar du riktlinjer, dokument och länkar inom området vårdhygien. Vårdhygien Skåne är tillgängliga måndag till fredag mellan kl 08.00 och 16.30.

Riktlinjer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter