Vårdhygien

Vårdhygien är Region Skånes expertfunktion för arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården.

Sidan håller just nu på att genomgå en del förändringar vilket gör att några av de länkar som finns i de olika dokumenten inte fungerar. 

Riskfaktorer för smittspridning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.