Vårdhygien

Vårdhygien Skåne är en rådgivande expertfunktion som erbjuder undervisning, råd och stöd i vårdhygieniska frågor samt är behjälpliga vid utbrotts- och smittspårningsutredningar. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner, minska risken för smittspridning samt upprätthålla en god hygienisk standard i vård och omsorgsverksamheter.

Sidan håller just nu på att genomgå en del förändringar vilket gör att några av de länkar som finns i de olika dokumenten inte fungerar. 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.