Vårdhygien

Vårdhygien är Region Skånes expertfunktion för arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården.

Covid-19 och influensa

Smittspridning av covid-19 och influensa ökar kraftigt i samhället. Detta medför en ökad belastning på sjukvården samt risk för smittspridning bland patienter och personal.

Rekommendationen är därför fortsatt att använda munskydd som source control för att förhindra smitta med covid-19 från asymtomatisk personal i vård- och omsorg.

  • Munskydd rekommenderas vid patientnära arbete för att förhindra smitta från asymtomatisk personal till patienter och omsorgstagare.
  • Vid smittspridning bland personal rekommenderas att munskydd bärs kontinuerligt i vård och omsorg för att förhindra smittspridning mellan kollegor.
  • Munskydd rekommenderas för besökare i slutenvården samt på särskilda boende för äldre och korttidsplats

Hantering av oväntade fall av smitta bland patienter i slutenvård

Dokument som sammanfattar vårdhygieniska rekommendationer då en eller flera patienter insjuknar i luftvägsvirus. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.