Vårdhygien

Vårdhygien i Skåne arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Här hittar du riktlinjer och rutiner, dokument, trycksaker, mm inom området vårdhygien. Vårdhygien nås vardagar mellan kl 08.00 och 16.30.

Regionala riktlinjer och rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter