Vårdhygien

Vårdhygien Skåne är en rådgivande expertfunktion som erbjuder undervisning, råd och stöd i vårdhygieniska frågor samt är behjälpliga vid utbrotts- och smittspårningsutredningar. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner, minska risken för smittspridning samt upprätthålla en god hygienisk standard i vård och omsorgsverksamheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.