Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete.

Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp. I nuläget har Region Skåne avtal med åtta landsbygdsföretag, med verksamhet kring natur och djur, för naturunderstödd rehabilitering.

Remittera till naturunderstödd rehabilitering

Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar inom Region Skåne har, efter anmälan, möjlighet att erbjuda sina patienter naturunderstödd rehabilitering som ett komplement till den medicinska behandlingen. Patienterna deltar, kravlöst och efter ork och förmåga, i det dagliga arbetet på gården.

Patientens läkare har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringsperioden på NUR-gården. Vårdenhetens koordinator för NUR har ansvar för registrering och uppföljning samt sköter kontakterna med gården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/arbetsgivare.

Vid anmälan och eventuella frågor, kontakta:

Vårdgivarservice (skane.se)

Aktuella frågor och svar samt gällande diagnoser (pdf)

För anmälan av vårdenhet till NUR se högerspalt under relaterat!

I naturunderstödd rehabilitering är Skåne uppdelat på fem geografiska områden. Patienten väljer själv vilken av de gällande gårdarna den vill remitteras till.

Kontaktpersoner på Arbetsförmedling och Försäkringskassa för upphandlade gårdar

Gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering

Enheter som får remittera till NUR

Sydöstra Skåne

Sövröds Hage: Gård utan djur
Sövröds Hage

Sydvästra Skåne

Framnäsgård: Gård utan djur
Framnäsgård hemsida

Mellersta Skåne

Kongagården: Gård med djur
Kongagårdens webbplats

Borelunds Natur & Hälsa: Gård utan djur
Borelunds Natur & Hälsa webbplats

Nordvästra Skåne

Vitavillan
www.stallvitavillan.se

Hjortagården (Andrum - rehabilitering och utveckling)
www.andrum.org

Nordöstra Skåne

Kluvhult: Gård utan djur
www.kluvhult.se 

Ignagården (Naturnära Kärråkra): Gård utan djur
Naturnära Kärråkra

Naturunderstödd rehab

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.