Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Vuxna patienter med utmattningssyndrom, lätt till medelsvår depression eller ångest kan få rehabilitering på en gård i landsbygdsmiljö. Alla vårdcentraler och psykiatriska öppenvårdsmottagningar som uppfyller förutsättningarna kan erbjuda patienter naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR).

NUR är ett komplement till den medicinska vården och en del i patientens rehabiliteringsplan. Det är en insats för återhämtning och är tänkt som en engångsrehabilitering. Målet är att patienten ska må bättre för att kunna vara kvar eller komma tillbaka till arbetet, studierna eller någon annan sysselsättning.

Du kan läsa mer om vilka förutsättningar patienten ska uppfylla för att vara aktuell för NUR på sidan Bedöm och anmäl en patient till NUR.

Bedöm och anmäl en patient till NUR

Patienten får delta i meningsfulla aktiviteter som ingår i det dagliga arbetet på gården. Aktiviteterna ska helst vara i utemiljö. Patienten deltar utifrån sin ork och förmåga. Patienten väljer själv vilken gård hen vill vara på. Hen är på gården fyra timmar per dag, tre dagar i veckan och under sammanlagt åtta veckor. Strukturen för dagen är samma på alla gårdar och är indelad i fyra olika delar: samling, deltagaren har egen tid, aktiviteter och avslutande samling.

NUR är gratis för patienten och vårdenheten.

Vårdenheter som uppfyller förutsättningar

Vårdcentraler och psykiatriska öppenvårdsmottagningar som får erbjuda NUR (xlsx)

Du kan läsa mer om vilka förutsättningar som finns för att din vårdenhet ska kunna erbjuda NUR på sidan Anmäl en vårdenhet och/eller NUR-koordinator.

Anmäl en vårdenhet och/eller NUR-koordinator

Gårdar

Region Skåne har avtal med åtta gårdar. Gårdarna har olika inriktning. En del gårdar har fokus på odling och växtlighet och en del på produktionsdjur och djurhållning.

Om gårdarna samt kontaktuppgifter (1177.se)

Region Skåne tecknar avtal med nya gårdar i samband med att upphandling sker enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingar sker efter politiskt beslut och vid särskilda tillfällen. De gårdar som Region Skåne har tecknat avtal med löper till och med den 30 april 2025. Region Skåne har möjlighet att förlänga avtalen med maximalt två år.

Aktuella upphandlingar i Region Skåne Region Skånes upphandlingar (opic.com)

Studiebesök för vårdpersonal och NUR-koordinator

Du som är vårdpersonal eller NUR-koordinator kan göra studiebesök på gårdarna för att öka din kunskap om NUR. Kontakta respektive gård för att boka ett studiebesök.

Om gårdarna samt kontaktuppgifter (1177.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.