Beställ HUBS på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Malmö/Lund

Hälsoundersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar först en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som är socialsekreterare. Detta även fast att den skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Fyll i och skicka in blanketten

Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 (pdf)

Om barnet är nyanlänt till Sverige

Barnet ska ha gjort en undersökning på en vårdcentral enligt rekommendation från smittskyddsläkare efter att hen kom till Sverige innan barnet kan göra en HUBS. Boka tid på i Primärvården.

2. Skicka in blanketten

Skicka blanketten via post till sekreterare på Barn- och ungdomsmedicinmottagningen, HUBS, Lasarettsgatan 48, 221 85 Lund.

3. En medicinsk sekreterare på mottagningen kontaktar dig

Syftet är dels att komplettera med information gällande barnet dels att överenskomma om tidpunkt för hälsoundersökning.

Ge följande information till den medicinska sekreteraren:

 • Om vårdnadshavare har fått information om syftet med undersökningen.
 • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare så att de kan bli kontaktade för att ge samtycke till hälsoundersökningen.
 • Om barnet har fått information om undersökningen.
 • Om barnet är placerat enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga (LVU).
 • Om barnets identitet är sekretesskyddad i folkbokföringen.
 • Om barnet behöver en tolk.
 • Om vårdnadshavare ska närvara vid hälsoundersökningen och i så fall behöver en tolk.
 • Aktuell skola och eventuell tidigare skola, för barn ≥ 6 år (inför beställning av elevhälsojournal).
 • Eventuell privat vårdgivare, barnavårdscentral (BVC) och/eller vårdcentral.
 • Om barnet är inskrivet i barn och ungdomshabiliteringen och i så fall var.
 • Om barnet har varit i kontakt med hälso- och sjukvården utanför Region Skåne och i så fall var.
 • Aktuella och kompletta kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare: postadress, mobiltelefonnummer samt e-postadress.
 • Om barnet är nyanlänt till Sverige. Och om barnet i så fall har gjort en undersökning på en vårdcentral enligt rekommendation från smittskyddsläkare efter att hen kom till Sverige.

4. Tid och plats för hälsoundersökning meddelas

Hälsoundersökning erbjuds i Lund eller Malmö. Tid och plats meddelas via telefon eller e-post, aldrig via brev.

Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket. Jourfamiljen eller medarbetare från hem för vård eller boende (HVB) kan alltså inte komma ensam med barnet/ungdomen. Syftet med undersökningen är att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, men även att ge socialtjänsten underlag för hur de ska agera för att säkerställa barnets behov av hälso- och sjukvård.

Om du behöver avboka hälsoundersökningen

Det finns en kö till läkare som utför hälsoundersökningar. Meddela därför barnmottagningens sekreterare i så god tid att ett annat barn kan kallas istället.

Om socialsekreteraren eller barnet uteblir från undersökningen

Socialtjänstens begäran skickas tillbaka till den remitterande socialtjänsten om socialsekreteraren eller barnet uteblir från den bokade tiden. Du som är socialsekreterare uppmanas då att skicka in en ny begäran om barnet fortfarande behöver en HUBS.

Om du har problem med att få en tid till HUBS

Se sidan Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning om du har problem med att få en tid till HUBS.

Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.