Förstoppning

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Bulkmedel
  karayagummi Inolaxol
Osmotiskt aktivt
  laktulos laktulos
  makrogol + elektrolyter Moxalole
Motorikstimulerande
  natriumpikosulfat Laxoberal
Klysma
  laurylsulfoacetat Microlax
  natriumdokusat Klyx

Terapiråd

Det finns flera typer av läkemedel som kan användas vid förstoppning.

  • Bulkmedel
  • Osmotiskt aktiva medel
  • Motorikstimulerande medel
  • Nyare medel

Ytterligare information om flera av förstoppningspreparaten finns även i avsnittet om läkemedelsbehandling av IBS med förstoppning.

Behandling för vuxna och barn

Bulkmedel

Som bulkmedel rekommenderas karayagummi (Inolaxol).

Osmotiskt aktiva medel

Som osmotiskt aktivt medel rekommenderas laktulos eller makrogol i kombination med elektrolyter (Moxalole). De osmotiskt aktiva preparaten bedöms ha väsentligen likvärdig effekt.

För behandling av barn finns flera makrogolpreparat i så kallade Junior­beredningar (till exempel Movicol Junior). Innehållet i dessa motsvarar ungefär halva mängden av en ordinarie dospåse men smaktillsats skiljer dem åt (dospåsar till barn är utan smak). Priset för Junior­beredningarna är emellertid betydligt högre per dospåse. Klinisk erfarenhet talar för att det går utmärkt att behandla barn som använder 2 eller fler dospåsar av Juniorberedning per doseringstillfälle med ordinarie dospåse. Det är ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ även om det är utanför godkänd indikation (off-label).

Motorikstimulerande medel

Motorikstimulerande natriumpikosulfat (Cilaxoral/Laxoberal) används i första hand som tillägg till osmotiskt aktiva laxermedel, men kan även användas som monoterapi. På grund av leveransproblem med Cilaxoral rekommenderas Laxoberal på Skånelistan. Laxoberal ingår inte i förmånen utan patienten får betala läkemedlet själv.

Det har tidigare sagts att dessa medel bara ska användas vid tillfällig, kortvarig förstoppning och bör undvikas som lång­ tidsbehandling annat än i speciella fall. Man har antagit att de har en vanebildande effekt. Det finns dock ingen forskning som stöder att så skulle vara fallet. Man ska dock vara observant på missbruk hos en del patienter med psykiska besvär och ätstörningar.

Nyare medel

Det finns även nyare preparat som man bör prova om ovanstående behandling inte fungerat så som:

  • prukaloprid (Resolor)
  • linaklotid (Constella) – med indikationen IBS med förstoppning (IBS-­C).

Eftersom preparaten än så länge är relativt dyra jämfört med andra obstipationspreparat är de andrahandspreparat.

Prukaloprid (Resolor) är ett läkemedel mot förstoppning hos vuxna som inte svarat på konventionell behandling. Preparatet ökar motoriken i tarmen. I de studier som finns idag har preparatet använts som monoterapi. Biverkningar, som till exempel illamående, huvudvärk och diarré, ses framför allt de första dagarna men går vanligen över.

Vid tillfällig obstipation trots behandling med prukaloprid (Resolor) kan natriumpikosulfat (Cilaxoral/Laxoberal) användas.

Allmänt

Förstoppning är mycket vanligt och har en prevalens på 25 %.

Utredning vid ändrade avföringsvanor

Förstoppning hos barn, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.