Karies

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Medel mot karies
  natriumfluorid Dentan
    Natriumfluorid Morningside
    Top Dent fluor

Terapiråd

Rekommendation

  • Som fluoridlösning för munsköljning rekommenderas Dentan.
  • Som tandkräm med extra högt fluoridinnehåll rekommenderas Natriumfluorid Morningside.
  • Som dentalgel för användning i skenor rekommenderas Top Dent fluor.

Fluorid används idag som ett förebyggande och terapeutiskt läkemedel mot karies (1, 4). Effekten är lokal och beror på att fluorid ger tandytan ett visst skydd mot demineralisering till följd av syraattack och underlättar remineralisering av initiala kariesskador. Fluorid kan användas som egenvård och tillföras i form av:

  • Tandkräm
  • Lösning för munsköljning
  • Dentalgel
  • Sugtabletter
  • Tuggummin

Kariesaktiva patienter och patienter med hög kariesrisk bör informeras om tillgängliga fluoridpreparat, utöver vanlig fluoridtandkräm, att använda för egenvård (1, 15).

Läkemedelsbehandling

Behandling för vuxna och barn

Fluoridtandkräm och fluoridlösning

Den karieshämmande effekten av fluorid i tandkräm är väl dokumenterad och effekten är dosberoende (4, 5, 6, 7, 8). Tandkräm med extra högt fluoridinnehåll (5000 ppm) kan ha en bättre förebyggande effekt än vanlig fluoridtandkräm (1000–1500 ppm) (4, 5, 6, 7, 8).

Även munsköljning med fluoridlösning har en kariesförebyggande effekt och det har också visats att fluoridsköljning har en tilläggseffekt vid daglig användning av vanlig fluoridtandkräm. Natriumfluoridlösning 0,2 % har en bättre förebyggande effekt än natriumfluoridlösning 0,05 % (9, 10, 11, 12, 13).

Till patienter som inte kan skölja med fluoridlösning och är i behov av tilläggsprofylax kan tandkräm med extra högt fluoridinnehåll, förskrivas på recept och omfattas då av läkemedelsförmånen. Behandling med fluoridgel i specialanpassade skenor kan utföras som egenvård i hemmet. Metoden har en måttlig till hög förebyggande tilläggseffekt (14).

Fluoridlack

För professionellt bruk, till patienter som löper stor risk att utveckla karies, finns lack som innehåller fluorid. Fluoridlack penslas på tänderna och behandling 2–4 gånger årligen har visats ha en kariesförebyggande effekt på barn och unga vuxna (15).

Att beakta vid behandling

Fluoridtabletter och fluoridtuggummin

När det gäller fluoridtabletter och fluoridtuggummin saknas vetenskapligt underlag för att bedöma den kariesförebyggande effekten (1). Tilläggseffekten vid daglig användning av fluoridtandkräm är sannolikt låg och preparaten rekommenderas därför inte.

Allmänt

Karies är en sjukdom som förekommer i alla åldrar. Den orsakas av bakterier som fäster på tandytorna. Vissa bakterier kan bryta ner socker i kosten och omvandla detta till mjölksyra. Detta medför en pH-sänkning som leder till att tandsubstansen löses upp.

Risken för karies minskar om tänderna hålls rena och intaget av socker är begränsat. Saliven skyddar tänderna genom att bland annat spola bort och späda ut sockerlösningar och syror. Låg salivsekretion, till exempel på grund av sjukdom eller läkemedelsbiverkning, dålig munhygien eller högt sockerintag medför ökad risk för karies (1).

Trots att det idag är känt hur kariessjukdomen uppkommer och hur den kan förebyggas är karies fortfarande ett hälsoproblem för många. Kariesangrepp drabbar framför allt de tandytor som är svårast att hålla rena, tuggytor och ytor mellan tänder, men också skarvar mellan lagning och tand. En lagad tand eller en tand försedd med krona löper alltid en risk att behöva lagas på nytt på grund av sekundärkaries (2, 3).

Referenser Karies

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.