Kontakta Vårdhygien

Kontaktuppgifter för medarbetare i Vårdhygien Skåne

Kontaktuppgifter efter område

 • Sjukhus

  Här hittar du kontaktuppgifter till Vårdhygien uppdelade efter sjukhus.

  • Helsingborg

   Marie Avinder

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 59 08
   Område: Anestesi Operation Intensivvård, Diagnostik, Ortopedi, Hjärtavdelning, Hjärtmottagning, MAVA och Kranskärlsröntgen, Ögon och Öron, Onkologiska behandlingsenheten, Psykiatri, Fysioterapi och Arbetsterapi

   Jenny Lindroos

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 38 20
   Område: VO Specialiserad medicin område 1 och 3, Syn-, Hörsel- och Dövverksamhet

   Cecilia Sandgren

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 50 12
   Område: Barn och ungdom, Kirurgi och Urologi, Pre- och Intrahospital akutsjukvård, Specialiserad hudsjukvård, Obstetrik och Gynekologi, Endoskopimottagning, Infektionsavdelning, Käkkirurgi och Infektionsmottagning

   Anna Holmberg

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 30 88

  • Hässleholm

   Eva Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 06
   Område: Dialys, Blodcentral, Medicinmottagning, Ortopedi, Kemlab, Akutmottagning, Barnmottagning, Röntgen, Allergi- och diabetesmottagning, Sjukgymnastik/Arbetsterapi, Postop, Närsjukvård

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95
   Område: Anestesi, Op, Postop, STE

   Anna Lunde

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 11
   Område: Psykiatri, Ambulans

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91

  • Kristianstad

   Eva Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 06
   Område: Dialys, Blodcentraler, Medicin, Ortopedi, Infektionsklinik, Aleris, Kemlab, Öron

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95
   Område: Akutmottagningar, Anestesi/Op/IVA/Postop/STE, Barnkliniken/Neo, Förlossning/BB, Endoskopi, Röntgen, Klinisk fysiologi, Nuclearmedicin, VAS, Hud, Käkkirurgen

   Anna Lunde

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 11
   Område: Psykiatri, Kvinnokliniken, Kirurgi, Onkologiskt centrum, Ögonkliniken, Ambulans

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91

  • Landskrona

   Marie Avinder

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 59 08
   Område: Anestesi, Operation, Röntgen, Ögon och Psykiatri

   Jenny Lindroos

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 38 20
   Område: VO Närsjukvård Nordväst avdelning 2, 3 och 4, Hjärtmottagning, Överviktsmottagning och akutmottagning

   Cecilia Sandgren

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 50 12
   Område: Barn och ungdom, Kirurgi och Urologi, Specialiserad hudsjukvård, Gynekologi och Ultraljudsmottagning

   Anna Holmberg

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 30 88

  • Lund och Orup

   Carina Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact 
   Telefon 046-17 32 77
   Område: VO Hjärt-lungmedicin, VO Thoraxkirurgi, VO Infektionssjukdomar, VO Hudsjukvård, VO Öron- näs-hals, VO Endokrin

   Carina Boström

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 32 63
   Område: VO Barnkirurgi och neonatalvård, VO Barnmedicin, VO Kvinnosjukvård, VO Hematologi

   Karin Degerstedt

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 23 69
   Område: VO Neurokirurgi, VO Gastroenterologi, VO Intensiv- och perioperativ vård, VO Kirurgi, VO Ortopedi, VO Ögonsjukvård, Käkkirurgi

   Alexandra Thörnqvist 

   Hygiensjuksköterska
   E-post:Contact
   Telefon 046-17 31 16
   Område: VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin, Orups sjukhus, VO Akutsjukvård och internmedicin

   Maria Willers

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 39
   Område: VO Onkologi, VO Strålningsfysik, VO Bild och funktionsdiagnostik, Palliativa enheten

   Carl-Johan Fraenkel 

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 30 98

   Anna Holmberg

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 30 88

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91 

  • Malmö

   Susanne Herold

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 39 72
   Område: Kärlkirurgi, Njurmedicin, Neurologi, Urologi, Geriatrikavdelning, Trycksårsmottagning, Endokrinologi, Bäckenbottencentrum, Fotmottagningen, Minneskliniken

   Åsa Göransson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 28 78
   Område: Neonatal, Barnkirurgi/medicin, Kvinnosjukvård, Ortopedi, Handkirurgi, Hudsjukvård, RMC, Yrkes- och miljömedicin, Servicemedarbetarna

   Heléna Jakobsson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 69 91
   Område: Plastikkirurgi, Endovasculär, Endoscopienheten, samtliga Operationsavdelningar oavsett område i Malmö och Trelleborg, Ögonsjukvård, Öron-näsa-halssjukvård, Steriltekniska enheterna i Malmö och Trelleborg

   Marita Olsson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 30 72
   Område: Akutsjukvård, Kirurgi, Bild- och funktion, Diagnostiskt centrum, Psykiatri

   Åsa Petersen

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 70 06
   Område: Internmedicin, Hospice, Hematologi, Onkologi, Mag-tarm/Gastro

   Josefine Thylefors

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 13 72
   Område: Infektionskliniken, Lungmedicin, IVA, UVA, Smärtenhet, Resursteamet, Hjärtmedicin, Logistik, Sprutbytet

   Erik Sturegård

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 14 13

   Kristina Trell 

   Specialistläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 31 76

  • Simrishamn

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91

  • Trelleborg

   Åsa Petersen

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 70 06

   Erik Sturegård

   Enhetschef/Överläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 14 13

  • Ystad

   Eva Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 06
   Område: Dialys, Blodcentral, Medicinmottagning, Ortopedi, Kemlab, Öron

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95
   Område: Akutmottagning, Anestesi/Op/IVA/Postop/STE, Barnkliniken, Förlossning/BB, Endoskopi, Röntgen, Klinisk fysiologi, Nuclearmedicin, Sjukgymnastik

   Anna Lunde

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 11
   Område: Psykiatri, Kvinnokliniken, Kirurgi, Cytostatikamottagning, Ögonkliniken, Ambulans

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91

  • Ängelholm

   Marie Avinder

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 59 08
   Område: Operation och Dagkirurgisk enhet, Röntgen och Psykiatri

   Jenny Lindroos

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 38 20
   Område: Dialysmottagning och Njurmottagning

   Cecilia Sandgren

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 50 12
   Område: Hälsostaden, Barn och ungdomsmedicin, Kirurgi och Urologi med Endoskopimottagning, Specialiserad hudsjukvård, Hematologi, Primärvård rehabilitering och minnesmottagning, Aleris Ortopedi och Aleris Ögon

 • Primärvård

  Här hittar du kontaktuppgifter till Vårdhygien uppdelade efter ort.

  • Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

   Marie Avinder

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 59 08
   Vårdcentral/hälsoval: Kväll o helg mottagningen Helsingborg, Drottninghög, Förslöv, Husensjö, Ljungbyhed, Planteringen, Påarp-Mörarp, Söderåsen, Örkelljunga, Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden, Capio Citykliniken Landskrona, Capio Citykliniken Klippan, Capio Citykliniken Båstad, Båstad-Bjäre Läkarpraktik och Bjäresystrarna Helena, Helsingborgs vårdcentral, Solljungahälsan, Solklart Vård i Bjuv, Barnmorskemottagningen Bjuv, Barnmorskemottagningen Najaden, Barnmorskemottagningen Oliven, Kvinnohälsan Stortorget, Ungdomsmottagningar Helsingborg, Palliativ vård och ASIH Helsingborg

   Jenny Lindroos

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 38 20
   Vårdcentral/hälsoval: Capio Citykliniken Helsingborg Olympia, Familjehälsan Åstorp, Hälsomedicinskt Center Landskrona, Närlunda, Privatläkarna Hälsoval, Svalöv, Åstorp

   Cecilia Sandgren

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 042-406 50 12
   Vårdcentral/hälsoval: Berga Läkarhus, Capio Citykliniken Helsingborg Söder, Capio Citykliniken Ängelholm, Centrum, Centrumläkarna Adolfsberg AB, Delfinen, Ekeby Vårdcentral, Kungsgårdshälsan, Landborgen, Laröd, Laxen, Läkargruppen Munka Ljungby, Läkarhuset Roslunda, Ramlösa, Rydebäck, Råå, Sjöcrona, Tornet, Vårdkliniken Ängelholm, Väla Hälsocenter, Gasverksgatan, Höganäs. Ängelholm, Tant Stork, Ungdomsmottagningen Ängelholm, Palliativ vård och ASIH Ängelholm 

   Anna Holmberg

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 30 88

  • Bromölla, Brösarp, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge

   Eva Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 06
   Område: Ungdomsmottagningar, Bjärnum, Capio Broby, Capio Göingekliniken, Helsa Lönsboda och Osby, Solbrinken, Vänhem, Hästveda, Vinslöv, Vittsjö

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95
   Område: Barnmorskemottagningar, Brösarp, Degeberga, Kivik, Capio Citykliniken Kristianstad, Helsa Bromölla, Knislinge, Näsby, Osby, Tryggakliniken

   Anna Lunde

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 19 11
   Område: ASIH, Familjeläkarna Olofström/Näsum, Habilitering vuxna/barn, Hjälpmedelscentraler, Kristianstadskliniken, Perstorp, Sportmed, Sösdala, Tollarp, Vilan, Vä, Åhus, Åhuskliniken, Åparken Tyringe, Östermalm, Östra Läkargruppen

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91

  • Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp

   Carina Andersson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact 
   Telefon 046-17 32 77
   Vårdcentral/hälsoval: Brahehälsan Löberöd/Eslöv, Hälsocentralen Sankt Hans, VC Linero, VC Södra Sandby, VC Norra Fäladen, Sundets Läkargrupp Bjärred

   Carina Boström

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 32 63
   Vårdcentral/hälsoval: VC Hörby, VC Höör, VC Kävlinge, VC Löddeköpinge, MVC, Ungdomsmottagningar

   Karin Degerstedt

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 23 69
   Vårdcentral/hälsoval: Capio citykliniken Lund, VC Eslöv, VC Kärråkra, VC Tåbelund, VC S:t Lars, VC Nöbbelöv, Laurentiikliniken Lund

   Alexandra Thörnqvist

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 16
   Vårdcentral/hälsoval: VC Måsen, VC Staffanstorp, Hälsomedicinskt center Hjärup, VC Getinge (inklusive kvälls- och helgmottagning)

   Maria Willers

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 39
   Vårdcentral/hälsoval:  Hälsomedicinskt centrum Lomma, VC Södertull, VC Dalby, VC Lomma, VC Arlöv

   Ulf Karlsson

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 046-17 31 91 

  • Malmö

   Susanne Herold

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 39 72
   Vårdcentral/hälsoval: Blomman, Ellenbogens hälsocentral, Flyktinghälsan, MultiClinic, Vårdhuset Malmö City, Rosengård, Rosengårdskliniken, Törnrosen

   Åsa Göransson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 28 78
   Vårdcentral/hälsoval: Capio Citykliniken Centrum, Västra hamnen, Singelgatan, Eden, Granen, Husie, Sorgenfri, Lunden, Barnmorskemottagningarna, Ungdomsmottagningarna

   Heléna Jakobsson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 69 91
   Vårdcentral/hälsoval: Capio Citykliniken Limhamn/Bunkeflo/Hyllie, Victoria Vård och Hälsa, Örestadskliniken

   Marita Olsson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 30 72
   Vårdcentral/hälsoval: Bunkeflostrand, Fågelbacken, Gullviksborg, Kirseberg, Limhamn, Lundbergsgatan, Södervärn inkl Kväll- och helgmottagningarna

   Josefine Thylefors

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 13 72
   Vårdcentral/hälsoval: Borgmästargården, Kroksbäck, Lindeborg, Oxie, Fosietorp

   Erik Sturegård

   Hygienläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 14 13

  • Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad

   Helene Lindahl

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 044-309 24 95
   Område: Simrishamn, Barnmorskemottagningarna i Kryh

   Marita Olsson

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 30 72
   Område: Ystad, Sjöbo och Tomelilla med omkringliggande områden

   Åsa Petersen

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 70 06
   Område: Palliativa enheten, ASIH samt Barn- och ungdomsmottagningen i Ystad

   Erik Sturegård

   Enhetschef/Överläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 14 13

  • Svedala, Trelleborg, Vellinge

   Åsa Petersen

   Hygiensjuksköterska
   E-post Contact
   Telefon 040-33 70 06

   Erik Sturegård

   Enhetschef/Överläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-33 14 13

 • Psykiatri
 • Medicinsk service
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Carina Andersson Hygiensjuksköterska
  • Telefon 046-17 32 77
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Habilitering och hjälpmedel

  Här hittar du kontaktuppgifter till Vårdhygien för området Habilitering och hjälpmedel. Kontaktpersonerna är uppdelade efter kommun.

 • Folktandvården Skåne
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Carina Andersson Hygiensjuksköterska
  • Telefon 046-17 32 77
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Åsa Göransson Hygiensjuksköterska
  • Telefon 040-33 28 78
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Kommunal vård och omsorg
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lotta Ekström Hygiensjuksköterska, Kommunal Vårdhygien
  • Telefon 046-17 31 17
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Åse Larsson Hygiensjuksköterska, Kommunal Vårdhygien
  • Telefon 046-17 32 68
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Kornelia Tapolcanji Hygiensjuksköterska, Kommunal Vårdhygien
  • Telefon 046-17 30 99
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Kristina Trell Hygienläkare
  • Telefon 040-33 31 76
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Vårdhygien - Medarbetare

  Hygiensjuksköterskor

  Carina Andersson

  E-post Contact
  Telefon 046-17 32 77

  Eva Andersson

  E-post Contact
  Telefon 044-309 19 06

  Marie Avinder

  E-post Contact
  Telefon 042-406 59 08

  Carina Boström

  E-post Contact
  Telefon 046-17 32 63

  Karin Degerstedt

  E-post Contact
  Telefon 046-17 23 69

  Lotta Ekström

  E-post Contact
  Telefon 046-17 31 17

  Åsa Göransson

  E-post Contact
  Telefon 040-33 28 78

  Susanne Herold

  E-post Contact
  Telefon 040-33 39 72

  Helena Jakobsson

  E-post Contact
  Telefon 040-33 69 91

  Åse Larsson

  E-post Contact
  Telefon 046-17 32 68

  Helene Lindahl

  E-post Contact
  Telefon 044-309 24 95

  Jenny Lindroos

  E-post Contact
  Telefon 042-406 38 20

  Anna Lunde

  E-post Contact
  Telefon 044-309 19 11

  Marita Olsson

  E-post Contact
  Telefon 040-33 30 72

  Åsa Petersen

  E-post Contact
  Telefon 040-33 70 06

  Cecilia Sandgren

  E-post Contact
  Telefon 042-406 50 12

  Kornelia Tapolcanji

  E-post Contact
  Telefon 046-17 30 99

  Josefine Thylefors

  E-post Contact
  Telefon 040-33 13 72

  Alexandra Thörnqvist

  E-post Contact
  Telefon 046-17 31 16

  Maria Willers

  E-post Contact
  Telefon 046-17 31 39

  Läkare

  Carl-Johan Fraenkel

  E-post Contact
  Telefon 046-17 30 98

  Anna Holmberg

  E-post Contact
  Telefon 046-17 30 88

  Ulf Karlsson

  E-post Contact
  Telefon 046-17 31 91

  Kristina Trell

  E-post Contact
  Telefon 040-33 31 76

  Ledning

  Erik Sturegård

  E-post Contact
  Telefon 040-33 14 13

  Marie-Louise Erlandsson

  E-post Contact
  Telefon 046-17 31 02

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter