Introducerade vårdförlopp

Att vårdförloppet är introducerat i verksamhet innebär att verksamheterna förväntas påbörja sin lokala genomlysning och eventuella förbättringsarbete för att närma sig det arbetssätt som beskrivs i vårdförloppet.

8 vårdförlopp är introducerade i Region Skånes verksamheter.